Hem / Utbildning / Ledarutbildningar / Basutbildningen

Basutbildningen

Ett gott ledarskap bygger på gemensamma värderingar. Hur värderingar blir verklighet är kärnan i ridsportens nya basutbildning som riktar sig till ledare på alla nivåer. Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare.

Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

Basutbildningen är första steget och ett behörighetskrav för att gå någon av Svenska Ridsportförbundets andra utbildningar tex. utbildare i Grönt kort, Ridledarutbildning Ridlärar och tränarutbildningar, central och regional funktionärsutbildning.

Basutbildningen kan du gå från året du fyller 18 år.

    • Här kan du läsa mer om basutbildningen.

Vill din klubb arrangera Basutbildningen hemma på klubben? Då kommer en av våra utbildare till er. Ni behöver vara minst 10 personer. Ni står för lokal, bok, material, fika och lunch. Kursledare kostar för en dag 3500kr. Ni kan söka 500kr per deltagare från Idrottslyftet. Finns också möjlighet att använda er resurs hos SISU Idrottsutbildarna för kursledare och material. Kontakta kansliet med datumförslag!