Hem / Förening / Besöksverksamhet och kvalitetsmärkning

Besöksverksamhet och kvalitetsmärkning

Värmlands Ridsportförbunds besöksgrupp är de som främst arbetar med distriktets besöksverksamhet. Besöksgruppen består av både anställda och idella. Besöksverksamheten är en del av distriktens basuppdrag som sker rutinmässigt och som utgår från ett centralt besöksprotokoll samt en dialog kring föreningarnas behov, önskemål, aktuella frågeställningar och visioner för framtiden. Besöksgruppen kan också komma ut till föreningarna efter önskemål för att bistå med hjälp i olika frågor.  

Besöksprotokollen utgör grunden för besöksverksamheten tillsammans med en rad andra fokusområden, bland annat kommundialog, ekonomi, föreningens verksamhet och organisation, samarbete med SISU, ideellt engagemang, ungdomsverksamhet samt information från distriktet.

Här hittar du Besöksprotokoll 

Kvalitetsmärkning

Det finns möjlighet att kvalitetsmärka ridskolor vilka drivs av, eller samarbetar med, ridklubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. 

Svenska Ridsportförbundet har tagit fram plaketter som godkända ridskolor kan anslå på väl synlig plats. Med plaketten medföljer en skylt som talar om vad plaketten står för. Distriktets Föreningssektion står för besiktning och godkännande av anläggningarna. Besiktningen sker enligt ett besöksprotokoll. Besiktning skall ske minst vart tredje år.

Kvalitétsmärkningen innebär bland annat att personalen är utbildad, att anläggningen har hög säkerhet och att föreningen jobbar utifrån fastslagna policys och måldokument. 

Från och med 2014 är kvalitetsmärkningen uppdaterad och högre krav ställs.
Här kan du läsa mer om kvalitetsmärkning och du hittar checklistor för att stämma av er anläggning och verksamhet.

Här kan du se när vi besökte din förening senast:

Ridskola Besökt senast    Kvalitetsmärkt ridskola sedan
Arvika Ridklubb 2020

2021

Bellevues Ponnyridklubb 2019  
Christinehamns Ridklubb 2019  
Eda Ryttarförening 2020  
Filipstads Ridklubb 2019  
Färjestads Ridklubb 2020  
Grums Ridklubb 2019  
Hammarö Ryttarförening 2020  
Karlstads Ridklubb 2020 2014
Kils Ryttarförening 2021  
Rudskogens Ryttarförening 2022  
Sunne Ryttarförening 2021  
Säffle Ridklubb 2020  
Sörmons Ridklubb 2021  
Torsby Ridklubb 2021  
Åmåls Ridklubb 2021