Hem / Förening / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Det finns ett stort antal bidrag, fonder och stipendier att söka för att hjälpa till att finansiera sin ridsportverksamhet. De finns inom idrotten, hos kommunerna och landstingen samt inte minst från stiftelser.

Värmlands Ridsportförbund har tagit fram ett dokument med tips gällande ansökningar om bidrag, stipendier och fonder, ni hittar det HÄR.

Ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet

LOK-stöd
LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida.

Riksidrottsförbundet administrerar över ett flertal stipendier och utmärkelser vars målgrupp är personer och organisationer inom idrottsvärlden. Läs mer HÄR.

Ekonomiskt stöd från Svenska Ridsportförbundet

Projektstödet
Utveckla din förening genom nya Projektstödet. Fokus är verksamhet för ungdomar, ryttarutveckling och ledarutbildning. Ansökan är öppen från 1 januari till 1 maj samt 1 september till 1 oktober. Läs mer HÄR.

Stipendier
Svenska Ridsportförbundet har flera stipendier som delas ut årligen, bland annat Årets ridlärare, Årets ridskola, Årets ridskolehäst, Årets Ungdomssektion och Årets Ungdomsledare. Läs mer om dem HÄR.

Stöd och bidrag från RF SISU Värmland

Projektsstöd IF
Under 2020–2021 kan idrottsföreningar söka projektstöd (fd Idrottslyftet) för sin verksamhet.
Läs mer HÄR

Anläggningsstöd
Vi vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets (RF) stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.Läs mer HÄR

Inkluderingsmedel fokus etnicitet
Vill er förening utveckla verksamheten och engagera er inom integration? Föreningar som i dagsläget driver satsningar som möjliggör för en inkluderande verksamhet, eller som vill starta igång, är välkomna att höra av sig. Läs mer HÄR

Sparbanksstiftelsen Alfa
Sparbanksstiftelsen Alfa fördelar, i samverkan med RF-SISU Värmland, stöd till föreningar inom tre olika områden: anläggning, unga ledare och material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling". Läs mer HÄR

Jubileumsfonden
Stipendiet delas ut till två ledare, en kvinnlig och en manlig, som är aktiva i idrottsföreningar verksamma i RF-distriktets geografiska område. Stipendium utdelas till ledare som i sin vardagliga ledargärning utövar ett ledarskap som väl stämmer in i idrottens policydokument "Idrotten vill". Stipendiesumman är på 8000 kronor till vardera stipendiat. Läs mer HÄR

Stiftelsen Värmländsk Idrott
Stipendium kan sökas för aktiva idrottsungdomar och ungdomsledare verksamma i idrottsföreningar i Värmland. Gäller inte Karlskoga och Degerfors kommun. Stipendium delas ut till sex aktiva ungdomar (16-22 år) och två ungdomsledare. Läs mer HÄR

Folksam Ledarcamp
För att söka stipendiet ska du vara 16-25 år och vara ideell ledare, funktionär eller ha ett styrelseuppdrag, samt vara verksam i en idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet. Det är din förening/förbund som söker stipendiet åt dig. Läs mer HÄR

Idrotts-Ordern Värmland
Vänder sig till aktiva idrottsungdomar som nått idrottsliga framgångar. Läs mer HÄR

NWT:s Idrottsstipendier
Vänder sig till ungdomsledare och aktiva idrottsungdomar. Läs mer HÄR

TRYGG:s 60-årsfond
Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet med bra ungdomsverksamhet.
Ungdomsledare (under 20 år) för vidareutbildning. Läs mer HÄR

Andra bidrag, fonder och stipender att söka

Ajax-stipendiet
Ulla Håkanson har instiftat Ajax-stipendiet för unga ryttare i främst dressyr, men även andra grenar. Läs mer HÄR.

Arvsfonden
Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns föreningar och organisationer – så att bättre idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Läs mer HÄR.

EU
EU ger stöd och bidrag till projekt inom många olika slags verksamheter. Några exempel är landsbygdsutveckling, innovation och forskning, kultur och folkhälsoprojekt. EU ger också bidrag till projekt som bygger på ett samarbete mellan deltagare i flera EU-länder. Projekten ska bidra till utveckling i flera länder och ha en så kallad ”europeisk dimension”. Läs mer HÄR.

Helmiastiftelsen
Helmiastiftelsen har till uppgift att inom Värmland främja ledarskapsutveckling, innovationer inom arbetsmiljö och yttre miljö, kultur och idrottsprestationer och annan ungdomsverksamhet.
Läs mer HÄR

Edström-Ekelundfonden och Landelius fond
Ändamål: att ge svenska aktiva ungdomsledare i åldern 16-21 år möjlighet att utbilda sig inom ungdomsidrotten. Stipendierna söks vartannat år, jämt år. Läs mer HÄR.

GHS-stipendiet
Stiftelsen Göteborg Horse Show delar varje år ut stipendier till elitsatsande juniorer och unga ryttare. Föreningar och distrikt kan erhålla stipendium för ungdomsverksamhet och för fortbildning av juniorer och unga ryttare. Läs mer HÄR.

Gustav V:s 90-årsfond
För föreningar och förbund. Främja ideell ungdomsverksamhet genom att ge stöd till internationellt samarbete med utbildning av ungdomsledare. Kan dessutom ge stöd till kvalificerad utbildning inom olika organisationer. Läs mer HÄR.

Hugo Levin-priset
Till en framstående idrottsledare eller organisatör. Priset till unga framstående idrottsledare och idrottsorganisatörer för utmärkt engagemang och stort ledarskap till svensk idrotts bästa. Läs mer HÄR.

Jordbruksverket - Stöd för dig på landsbygden
Den som driver företag eller har annan verksamhet på landsbygden kan söka stöd hos Jordbruksverket. Läs mer HÄR.

Kungliga stiftelser
Kungliga stiftelser med skiftande ändamål. Läs mer HÄR.

Prins Bertils och Prinsessan Lilians idrottsfond
För ledare och instruktörer inom organisationer anslutna till bl a RF. Läs mer HÄR.

RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium
Syftet med RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium är att möjliggöra för elitidrottare att samtidigt med idrottande på landslagsnivå bedriva eftergymnasiala studier på lägst halvfart. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och utdelas med 25 000 kronor per termin. Sammanlag 75 elitidrottare tilldelas stipendiet. Läs mer HÄR.

Riksidrottens Vänner
Föreningen RV (Riksidrottens Vänner) har till ändamål att ”verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare” och delar varje år ut stipendier från de fonder föreningen administrerar och förvaltar. Idag delar RV ut tio stipendier varav fem årligen. Läs mer om RV:s stipendier HÄR.

Rotary
Organisationen Rotary har ett gäng stipendier och fonder att söka inriktat på bland annat utveckling och ungdomsverksamhet. Läs mer HÄR.

Skandiastiftelsen
Skandiastiftelsen stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Stiftelsen heter ”Idéer för Livet” och bidrar till exempel med stöd för material, information, marknadsföring och ungdomsledarutbildning, unga ledare. Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn. Läs mer HÄR.

Victoriafonden
Föreningar har möjlighet att söka stöd till verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar via Victoriafonden. Läs mer HÄR.

Lokala aktörer

Det finns också ett stort antal bidrag, fonder och stipendium att söka lokalt. För dessa kan det vara bra att använda sökord när man söker på nätet. Byt ut namnet på ert län/kommun/stad eller ort.

Exempel på sökord

”Fond/bidrag/stipendier idrott Värmland/Län/Stad/Ort”
”Arvsfond idrott Värmland/Län/Stad/Ort”
”Idrottsfond Värmland/Län/Stad/Ort”
”Idrottsstipendium Värmland/Län/Stad/Ort”

”Fond/bidrag/stipendier ungdomsverksamhet Värmland/Län/Stad/Ort”
”Fond/bidrag/stipendier funktionsnedsättningsverksamhet Värmland/Län/Stad/Ort”

”Fond/bidrag/stipendier ridsport Värmland”
”Fond/bidrag/stipendier ridklubb Värmland”

”Fond/bidrag/stipendier ridsport Värmlands län”
”Fond/bidrag/stipendier ridklubb Värmlands län”

”Fond/bidrag/stipendier ridsport Stad/Ort”
”Fond/bidrag/stipendier ridklubb Stad/Ort”

  • Har ni ytterligare förslag på bidrag, stipender eller fonder att söka, tipsa gärna oss. Skicka ett mail till This is a mailto link