Hem / Distriktet / Avgifter

Avgifter

Avgifter 

Medlemsavgift för föreningar
35 kr/medlem minimi för 50 medlemmar (1750 kr/år)
Denna avgift är beslutet till och med år 2023.
Avguften beslutas på årsmötet
Faktureras i februari

Tävlingstian
10 kr/start
Faktureras löpande från och med tävlingar 1 augusti

Grönt Kort
100kr/klarad GK
Fakturas löpande till föreningen som hade kursen

Laganmälningar (distrikets)
800 kr/lag
fakturas i samband med att serien startar

Deltagaravgift till utbildningar mm
Faktureras löpande före kursstart