Hem / Distriktet / Distriktets roll

Distriktets roll

Distriktets roll är:
- att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt
- att vara kontakten mellan föreningarna och Svenska Ridsportförbundet
- att ta till vara klubbarnas intresse i samhället
- att ta hänsyn till de behov som finns hos klubbarna
- att vara flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet
- att genom utbildning, stöd och rådgivning ger klubbarna verktyg så att de kan bedriva en bra verksamhet för klubbens medlemmar.

Närhet till medlemmarna (klubbarna) och lokalkännedom är en viktig förutsättning för en god kontakt med klubbarna.

Uppgifter för distriktet - att erbjuda ett basutbud för de egna klubbarna: 

 • Utveckla ridsporten inom distriktet
  Att ta upp och diskutera attityder och värderingar
  Att alla klubbarna känner till Ridsport 2025
 • Utbildning inom följande områden
  Fortbildning för verksamma instruktörer i distriktet
  Ledarutbildning - FULK, ULK, Basutbildning
  Ridledarutbildning, när det finns underlag för denna
  Utbildning i Hästhållning och hästkunskap, de olika ridsportgrenarna
 • Besöksgruppen
  Besöka klubbar och ridskolor i distriktet
  - egen tillsyn
  - anslutningsärenden
 • Service / Administration
  Att administrera verksamheten i distriktet
 • Kunskapsförmedling
  Ha kunskap om samt förmedla var klubbarna kan få spetskompetens inom olika områden på nationell nivå
 • Organisationskontakter
  Kontakter med Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna
 • Information
  Att genom hemsida, Facebook, uppsökande verksamhet, träffar och utskick informera klubbarna i distriktet
 • Tävling
  Att samordna tävlingsverksamheten inom dressyr/hoppning i distriktet upp till och med *** nivå
  - granskning av propositioner inom dressyr/hoppning på *** nivå
  - tävlingsterminer
  Att utbilda, stödja och engagera tävlingsarrangörer
  Att sammanställa regler för distriktets lagtävlingar, DM och NM
 • Ungdom
  Stödja klubbarnas ungdomssektioner
  Att bevaka ungdomarnas rätt och möjligheter att påverka verksamhet och aktiviteter på alla nivåer
  Planera och genomföra aktiviteter för ungdomar i distriktet