Hem / Nyheter / Julklapp

Julklapp

Beslutet är fattat den 10 december under styrelsemöte 10 december 2020 för Västerbottens Ridsportförbund. 

Beslutet var enhälligt fattat.
Under året 2020 har ridsporten precis som de flesta andra näringar och organisationer drabbats hårt av Covid-19 pandemin.

Styrelsen för Västerbottens Ridsportförbund har försökt skapa aktiviteter och tillfällen för att verksamheten ska stötta alla medlemmar i regionen, d v s att ställa om- inte ställa in.

Vi ser att flera föreningar har försökt göra det samma men trots detta drabbas föreningarna av större eller mindre inkomstbortfall till följd av minskad verksamhet så som träningar, ridskoleverksamhet och clinics och inställda tävlingar.

Styrelsen vill med sitt beslut underlätta för föreningarna och på så vis ge tillbaka till föreningarna så att dessa pengar som kan komma föreningarna och medlemmarna till nytta.

Beslutet är att dela ut till föreningarna en summa baserat utefter medlemsantalet man anmält och det antalet som medlemsavgiften grundar sig på för medlemsåret 2020.
Summan betalas ut vecka 50 – 51.

Summan äventyrar inte Västerbottens ridsportförbund ekonomi då den är mycket god, detta är snarare en möjlighet att skapa god användning för ett ackumulerat överskott som annars bara växer.

För styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund 
Therese Kreisler, ordförande
Simon Karström, vice ordförande