Hem / Nyheter / Nyheter distriktet / Nyhetsbrev maj juni

Nyhetsbrev maj juni

Klart för lägerverksamhet

Från 1 juni 2021 kan barn och ungdomar delta i lägerverksamhet. Utgångspunkten är att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar. Folkhälsomyndigheten har tagit fram råd om förebyggande åtgärder. Läs mer på RF:s hemsida
- Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer som så långt som möjligt inte blandas med varandra. Det gäller även resor till och från läger.
- Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare (i exempelvis matsalen, samlingsrum med mera).
- Om övernattning planeras – planera med få personer i varje rum (inom samma grupp så deltagare inte blandas) – ej stora sovsalar.
- Lägg så mycket som möjligt av aktiviteter under läger utomhus.
- Undvik aktiviteter där lägerdeltagare hamnar nära varandra – exempelvis disco.
- Ha tydliga rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymptom och för hemresa så fort som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symptom.

Träningar
Pay & Jump, Pay & Ride, öppen bana, programridning mm
Tills vidare gäller att pay & jump, öppen bana etc. kan genomföras i anpassad form
utifrån att allmänna råd om Covid-19 och riskbedömning så tillåter,
samt med tillfälliga TR som utgångspunkt.
Exempel på åtgärder föreningen kan vidta:

Tävlingar för ”amatörer” (alla över 18 år som inte är yrkesverksamma)
Folkhälsomyndigheten har, trots utlovat, fortfarande under fredagseftermiddagen inte publicerat de föreskrifter för tävling som ska gälla från 1 juni.
Därmed får Svenska Ridsportförbundet vänta ytterligare med beslut om ridsportens tävlingar
Tävlingsdatabasen, TDB, kommer att öppnas för tävlingsanmälningar så fort besluten har kunnat fattats av förbundsstyrelsen.

Aktiviteter i distriktet
Träff för ansvariga/chefer på ridskolorna - digitalt
14 juni kl 10
Handlar bland annat om hur det går med verksamheten i föreningarna
SvRF har en infoträff för tjänstemännen på distrikten den 8 juni
Att tänka på inför höstterminen
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1501426

23 augusti träff för tävlingsarrangörer - digitalt
T
räff för att höra med tävlingsarrangörerna om hur
tävlingarna 2021 har varit och peppa inför 2022 – detta är gratis
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1505751

25 aug Kick off för Vår Ridsportförening - digitalt
För styrelser och anställda - 2 ggr kvällstid
Inbjudan är på gång - Denna är gratis

Övrigt som är på gång inför hösten se denna websida
https://www.ridsport.se/Distrikt/vasterbottensridsportforbund/Utbildning/aktiviteterpagang?epslanguage=sv

Kansliet har sommarstängt v 26-30
Vi kommer att svara på mail, men det kan ta lite tid innan du får svar.

Trevlig sommar!

imageweol.png