Hem / Nyheter / Nyheter distriktet / Smittläge Covid 19

Smittläge Covid 19

Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, där det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt.
Nytt inlägg 200811

Läs mer här om smittläget från Svenska Ridsportförbundet

20210120
Pandmilagen har kommit. Främst gäller det att sätta upp skyltar där det står hur många som får vistas i lokalerna
Svenska Ridsportförbundet har tagit fram checklistor för att hjälpa föreningarna.
Checklista ridskola
Checklista tävling

20201210

Som en följd av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och nationella allmänna råd, har förbundsstyrelsen den 11 december beslutat att ridsportens tävlingsverksamhet är fortsatt inställd till och med den 30 juni 2021. Nya beslut kan tas beroende på utvecklingen i samhället.

Undantag görs för barn födda 2005 eller senare samt för de som utövar yrkesmässig idrott, från och med den 25 januari 2021 då tävlingar för dessa två grupperingar blir möjliga.

Tidigare beslutade rekommendationer för ridskoleverksamheten förlängs till och med 30 juni 2021. Nya beslut kan tas beroende på utvecklingen i samhället.
Dessa har vår smittsläkare i Västerbotten fått och tycker att om klubbarna håller sig till dessa är OK att fortsätta med ridskoleverksamheten

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat nya föreskrifter och nationella allmänna råd som träder i kraft den 14 december och gäller till och med den 30 juni 2021.

Träning under smittsäkra former, och om möjligt utomhus, tillåts nu även för dem som är 16 år och äldre. Samtidigt stärks råden gällande personligt ansvar för att minska smittspridning.

Personer som är födda 2004 och tidigare bör fortsatt avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Barn födda 2005 och senare får träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar. Svenska Ridsportförbundet inväntar Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets definition av enstaka tävlingar.

 

Yrkesmässig idrott

Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott träna och tävla. Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse har fastställt en definition för yrkesmässig idrott.

Definition av yrkesverksamma

  1. Ryttare, 18 år eller äldre, som bedriver regelbunden och yrkesmässig idrott med hästinriktning, med ridsport som huvudsaklig sysselsättning och inkomstkälla, i enlighet med verifiering nedan.
  2. Ryttare, 18 år eller äldre, kvalade till 5*/4*-tävling, och/eller enligt grenspecifika regler.
  3. Ryttare som tillhör Svenska Ridsportförbundets landslagsgrupper och motsvarande från och med 18 år (seniorer, young rider, juniorer och ponnyryttare fr o m 18 år).

Verifiering yrkesmässig verksamhet huvudsaklig sysselsättning
Yrkesverksam, lägst 18 år, ansöks och godkänns i TDB via en klickruta i ryttarprofilen. Den yrkesmässiga verksamheten ska verifieras genom elektroniskt inskickande av dokument som visar:

  1. F-skattsedel som visar hästverksamhet, eller
  2. Anställningskontrakt som visar pågående anställning inom hästverksamhet

Svenska Ridsportförbundet ska godkänna yrkesverksam status för att den ska gälla.

20201116

Vi har i Västerbotten fått beslut om lokala allmänna råd till 8 december (kan bli förlängt)
Dessa är

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

 

20201102
Nytt i TR är mom 199 som handlar publik på tävlingar. Det är mycket som ska uppfyllas som i sin tur kräver mycket folk. Funderar klubben på publik läs noga mom 199.
Enligt vår förbundsläkare Margareta har ridsporten inte orsakat någon större spridning, vare sig på våra ridskolor eller vår tävlingsverksamhet.
Vi vår fortsätta som förut till det nya riktlinjer från FHM

20201020
Med anledning av gällande restriktioner tog förbundsstyrelsen den 24 juni beslut om tillfälliga ändringar och kompletteringar av TR, tävlingsreglementet. Reglerna är reviderade av Förbundsstyrelsen 16 oktober och publicerades i går måndag 20 oktober.

Ändringarna berör i huvudsak tre områden:
1) Utställare, som kan garantera fysisk distansering, tillåts efter specialavtal mellan arrangör och utställaren.
2) Vem som är medhjälpare definieras som person som hjälper till med hästen. Instruktioner om var och när medhjälpare får befinna sig på tävlingsplatsen införs.
3) Bangång i hoppning regleras till högst 50 personer/bangång med högst en medhjälpare/ryttare.

Tävlingsreglerna införs tillfälligt i TR I som moment 196–199 och är uppdelade i en gemensam del (moment 196–197) och grenspecifika regler (moment 198-199). Ordinarie TR gäller under restriktionsperioden, med undantag för det som står i de tillfälliga tävlingsreglerna. Brott mot reglerna kan medföra disciplinära åtgärder enligt TR.

 Finns det frågor så tveka inte, ställ dessa, antingen till konsulent Eva Lindström eller ordförande Therese Kreisel, eller till kansliet på Strömsholm.

Nya tävlingsregler införs från den 29 juni utifrån gällande regler 20200624
läs här
200811

Ryttare som testats positivt för covid -19 har en karens på 14 dagar efter testdagen och får inte starta i tävling förrän dag 15 efter testet. Dessutom ska ryttaren vara symtomfri minst 7 dagar innan start, dvs inte haft feber, muskelvärk, hosta eller andra förkylningssymtom. Testintyget räknas som läkarintyg. Tävlingsavgifter ska återbetalas.

För medhjälpare och funktionärer som testats positivt för covid -19 gäller samma karensregler

Hej tävlingsansvariga/ledare.  20200608

 Tävlingar kan från den 14 juni arrangeras enligt TR, Tävlingsreglementet, i
 samtliga grenar utom hoppning där antalet begränsas till 50 starter per klass.

 Ridsportens tävlingar ska genomföras utan publik. Vid ridsporttävlingar samlas mycket sällan 50 personer vid ett och samma tillfälle. Deltagarna rör sig mellan framridning, tävlingsbana och uppstallning. Därför kan antalet startande utökas från tidigare beslut.
Funktionärer ska inte räknas in i antalet personer på tävlingsplatsen.

(”I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören.” polisen.se)

 – Ridsport i sig innebär ingen större risk för smittspridning, det visar erfarenheter från de aktiviteter som kunnat vara igång under vår och försommar, säger Margaretha Rödén, Svenska Ridsportförbundets förbundsläkare.
En undersökning från universitetet i Turin gjord på de italienska myndigheternas uppdrag tidigare i år visar att ridsport är en lågrisksport vad gäller smittspridning.

Sedan tidigare gäller att samtliga tävlingar ska hållas utomhus och utan publik.
Ryttare får ha med en medhjälpare per häst. Undantag kan göras för sportkörning.
Cafeterior ska hållas stängda och inga prisutdelningar ska förekomma 

Dressyr
Maximalt antal startande per klass enligt TR.
Ryttare och medhjälpare lämnar tävlingsplatsen efter avslutad ritt.

Hoppning
Maximalt 50 startande per klass. 
Minst en timme mellan klasserna, så att utbyte av deltagare kan ske utan att de är på plats samtidigt.


När det gäller Västerbotten
Propparna godkänns lokal/regional på hoppning av Christina This is a mailto link på dressyr av Eva This is a mailto link. Nationella godkänns av centrala förbundet liksom alla proppar i sportkörning.
Ta gärna kontakt med oss om ni vill bolla saker och ting innan ni skickar proppen för godkännande.
Kom ihåg att göra en ny anläggningsskiss där flödet framgår tydligt.

Det som gäller är högst 50 personer på samma ställa, ex parkering.
Så där måste klubbarna tänka till – kan vi ha två parkeringar?
Kan vi lägga klasserna så det minsta möjliga väntetid för ekipagen?
Spärra av läktare så de inte samlas folk där.
Man kan skicka prisrosetterna på post så ekipage inte behöver invänta resultatet.
Dressyren ska skicka protokollen digitalt - antingen via sms eller epost.

 Innan tävlingarna öppnar för anmälan ska riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens mall göras av arrangören,
Läs mer här  https://www.ridsport.se/tavling/tavlingochcovid19/radarrangorer/


Lycka till med den annorlunda tävlingssäsongen
Västerbottens Ridsportförbund
Christina Mattsson, hoppning
Eva Lindström, dressyr