Hem / Nyheter / Nyheter distriktet / Smittläge Covid 19

Smittläge Covid 19

Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, där det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt. Nytt inlägg 200811

Läs mer här om smittläget från Svenska Ridsportförbundet

Finns det frågor så tveka inte, ställ dessa, antingen till konsulent Eva Lindström eller ordförande Therese Kreisel, eller till kansliet på Strömsholm.
Nya tävlingsregler införs från den 29 juni utifrån gällande regler 20200624
läs här
200811

Ryttare som testats positivt för covid -19 har en karens på 14 dagar efter testdagen och får inte starta i tävling förrän dag 15 efter testet. Dessutom ska ryttaren vara symtomfri minst 7 dagar innan start, dvs inte haft feber, muskelvärk, hosta eller andra förkylningssymtom. Testintyget räknas som läkarintyg. Tävlingsavgifter ska återbetalas.

För medhjälpare och funktionärer som testats positivt för covid -19 gäller samma karensregler

Hej tävlingsansvariga/ledare.  20200608

 Tävlingar kan från den 14 juni arrangeras enligt TR, Tävlingsreglementet, i
 samtliga grenar utom hoppning där antalet begränsas till 50 starter per klass.

 Ridsportens tävlingar ska genomföras utan publik. Vid ridsporttävlingar samlas mycket sällan 50 personer vid ett och samma tillfälle. Deltagarna rör sig mellan framridning, tävlingsbana och uppstallning. Därför kan antalet startande utökas från tidigare beslut.
Funktionärer ska inte räknas in i antalet personer på tävlingsplatsen.

(”I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören.” polisen.se)

 – Ridsport i sig innebär ingen större risk för smittspridning, det visar erfarenheter från de aktiviteter som kunnat vara igång under vår och försommar, säger Margaretha Rödén, Svenska Ridsportförbundets förbundsläkare.
En undersökning från universitetet i Turin gjord på de italienska myndigheternas uppdrag tidigare i år visar att ridsport är en lågrisksport vad gäller smittspridning.

Sedan tidigare gäller att samtliga tävlingar ska hållas utomhus och utan publik.
Ryttare får ha med en medhjälpare per häst. Undantag kan göras för sportkörning.
Cafeterior ska hållas stängda och inga prisutdelningar ska förekomma 

Dressyr
Maximalt antal startande per klass enligt TR.
Ryttare och medhjälpare lämnar tävlingsplatsen efter avslutad ritt.

Hoppning
Maximalt 50 startande per klass. 
Minst en timme mellan klasserna, så att utbyte av deltagare kan ske utan att de är på plats samtidigt.


När det gäller Västerbotten
Propparna godkänns lokal/regional på hoppning av Christina This is a mailto link på dressyr av Eva This is a mailto link. Nationella godkänns av centrala förbundet liksom alla proppar i sportkörning.
Ta gärna kontakt med oss om ni vill bolla saker och ting innan ni skickar proppen för godkännande.
Kom ihåg att göra en ny anläggningsskiss där flödet framgår tydligt.

Det som gäller är högst 50 personer på samma ställa, ex parkering.
Så där måste klubbarna tänka till – kan vi ha två parkeringar?
Kan vi lägga klasserna så det minsta möjliga väntetid för ekipagen?
Spärra av läktare så de inte samlas folk där.
Man kan skicka prisrosetterna på post så ekipage inte behöver invänta resultatet.
Dressyren ska skicka protokollen digitalt - antingen via sms eller epost.

 Innan tävlingarna öppnar för anmälan ska riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens mall göras av arrangören,
Läs mer här  https://www.ridsport.se/tavling/tavlingochcovid19/radarrangorer/


Lycka till med den annorlunda tävlingssäsongen
Västerbottens Ridsportförbund
Christina Mattsson, hoppning
Eva Lindström, dressyr