Hem / Nyheter / Nyheter distriktet / Tävlingsinfo 29 april

Tävlingsinfo 29 april

Information från distriktet och Svenska Ridsportförbundet

Förbundsstyrelsen har efter beskedet beslutat att ryttare födda 2002 eller senare får från och
med 3 maj 2021 delta en tävlingsdag utomhus per vecka i eget och angränsande distrikt.

Beslutet påverkar inte tidigare taget beslut om tävling för yrkesverksamma.
Det gäller tills vidare eller till nya besked kommer från myndigheterna. De som definierats som yrkesverksamma kommer fortsatt att vara det oavsett ålder.

Folkhälsomyndigheten är tydlig med ”att för individuella idrotter kan barn och unga födda 2002 eller senare delta i maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande”.
För ridsporten betyder det att ryttare födda 2002 eller senare kan delta i tävling en dag i veckan. Det gäller oavsett om arrangören anordnar tävling över flera dagar.
Under tävlingsdagen kan ryttare göra flera starter enligt TR.
Ansvaret för detta följs är ryttaren/ryttarens målsman

Tävlingen ska äga rum lokalt. För ridsportens del betyder det en återgång till de regler som gällde innan tävlingsstoppet 1 mars, att ryttare kan delta i tävling i eget eller angränsande distrikt.
Vi har varit i kontakt med smittskyddsläkaren Stephan Stenmark och han anser att vi ska tävla i Västerbotten eftersom för närvarande har angränsade distrikt högre smittspridning än Västerbotten
Tävlingen ska ske utomhus, men framridningen kan ske inomhus.
TDB, Tävlingsdatabasen, kommer att vara öppen för anmälan till aktuella tävlingar från tisdag 4 maj
Tillfälliga TR med Svenska Ridsportförbundets råd och rekomTävlingar för unga från den 3 majEfter Folkhälsomyndighetens besked att det blir möjligt för barn och unga födda 2002 och senare att tävla i sin idrott igen öppnar ridsporten för enstaka tävlingar för de yngre.mendationer gäller

Att barn och unga får möjlighet att komma ut på tävling igen är ett mycket glädjande besked som många väntat på, och som kommer efter ett uthålligt och samlat påverkansarbete från idrotten.