Hem / Ungdomsverksamhet / Om Distriktsungdomsstyrelsen - DUS

Om Distriktsungdomsstyrelsen - DUS

DUS har till uppgift att:

  • Verka för en god kontakt mellan föreningarnas ungdomssektioner i distriktet och därigenom skapa en demokratisk och kamratlig anda.
  • Främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande.
  • Stödja arbetet i föreningarnas ungdomssektioner samt ha en rådgivande funktion.
  • Vara en kontaktlänk mellan den centrala ungdomssektionen (CUS) och föreningarnas ungdomssektioner (US).
  • Verka över ett brett fält genom att ha intresse av och representation i övriga sektioner i distriktet.

Inom DUS jobbar vi i olika arbetsgrupper som planerar för olika projekt som är till för barn och ungdomar. Har du idéer, funderingar eller förslag? Eller bara nyfiken på vårat arbete?

Hör gärna av dig till någon av oss inom DUS, vi behöver fler friska krafter. Meningen är att medlemmarna ute på klubbarna ska bli engagerade så vi kan planera saker tillsammans. Det är för er skull vi finns!