Hem / Utbildning / Ledarutbildningar

Ledarutbildningar

Följande utbildningar brukar förekomma under året, kontakta kansliet för mer information:

FULK - Förberedande ungdomsledarkurs

Den är på två sammanhängande dagar, vanligtvis under sportlovsveckan vecka 10.
Denna kurs är för ungdomar i åldern 11-14 år.

Ur innehållet:
Träffa likasinnade från stora och små ridklubbar och ha kul
Tips till din klubbs ungdomssektion - US
Få kännedom om Svenska Ridsportförbundets ledstjärnor och värdegrund
Jobba med Trygg i stallet materialet

ULK - Ungdomsledarkurs
En ledarutbildning som vänder sig till ungdomar och vuxna. Utbildningen är uppdelad i tre steg och totalt sex utbildningsdagar fördelade på tre helger. Mellan stegen delas det ut hemuppgifter som kunskapsmässigt bygger på varandra.

Utbildningen styrs av Svenska Ridsportförbundet men arrangeras av distrikten.
Steg 1 brukar vara i november, steg 2 och 3 i januari-mars. Du måste fylla minst 15 år under det år som du går steg 1.

Basutbildning för ledare
Är  en ledarkurs för alla ledar i en ridklubb, exempel styrelse, personal, sektioner.
Ett gott ledarskap bygger på gemensamma värderingar. Hur värderingar blir verklighet är kärnan i ridsportens basutbildning som riktar sig till ledare på alla nivåer. 

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar. Basutbildningen består av självstudier via Basutbildningens inloggningssida, ca 10 timmar, och en avslutande utbildningsdag. Du måste fylla 18 år det året du går den.

Ridledarkursen
Drömmer du om att arbeta med människor och hästar? Att utbilda sig till ridledare är en väg till att kunna arbeta på en ridskola för att då leda elever i både teori- och enstaka ridlektioner. Att gå ridledarkursen ger en bra grund för att senare söka vidare till Ridinstruktörsutbildningen.

Utbildningen är distriktsarrangerad och förlagd över 5 + 14 kursdagar vid två olika kurstillfällen med max 14 v mellan där del 2 är förlagd på sommaren
Utbildningen föregås av ett ridprov och att man har gått antingen ULK eller basutbilningen.

Målet med Ridledarkursen är att utbildningen är under handledning ska kunna:
leda enstaka lektioner i ridning och teori, samt ha personlig färdighet i ridning, teori och hästkunskap som motsvarar ryttarmärke brons.

Under utbildningen betygssätts du i ett antal ämnen dressyr, hoppning, instruktörskunskap med ridlära, instruktörstjänst, häst och stallvård.