Hem / Tävling / Tävla internationellt

Tävla internationellt

TIPS FÖR DIG SOM VILL TÄVLA INTERNATIONELLT 
Välkommen att representera Sverige! 

Planering för hästens vaccination
När du börjar fundera på att tävla internationellt så gäller det att börja planera cirka sex månader i förväg.

Vaccinering. FEI har egna vaccineringsregler. Hästarna ska vara grundvaccinerade med 2:a vaccinationen minst 21 dagar och högst 92 dagar efter 1:a vaccineringen, precis som i det svenska reglementet, samt med en tredje vaccination inom 6 månader och 21 dagar (s.k. first booster). Den tredje sprutan, First Booster, saknar många svenska hästar. 

För alla hästar gäller att den senaste vaccinationen inte får vara äldre än 6 månader + 21 dagar vid ankomst till en FEI-tävling. (+ 21 dagar är tillagda för att vaccinationsdatumet inte ska krocka med en ev. inplanerad tävling). 

 Observera att senaste vaccinationen inte får vara gjord senare än 7 dagar före ankomst till tävlingen. (därför står det ibland 6mån+21 dagar och ibland 7 månader) Om en vaccination är äldre än 365 dagar så måste man börja om med grundvaccination. 

 Genom detta system kan det räcka att vaccinera 1 gång/år när man väl gjort de 3 första. Vaccinerar man i slutet av mars så räcker det i regel hela säsongen. 

 Behöver ni vaccinera om? Kontakta er veterinär så får ni hjälp. 

Fler tips från Svenska Ridsportförbundet om att tävla utomlands >>