Banbyggarträff

Välkomna alla banbyggare i Västergötlands distrikt till en nätverksträff på Grevagården. Lördag den 28 mars kl.13.00