Fortbildning/Ny-utbildning för GröntKort-handledare 17/4

Vi bjuder in till ytterligare ett tillfälle under våren för Fortbildning/Ny-utbildning för GröntKort-handledare.