Fortbildning samt Ny-utbildning av föreningars GröntKort-handledare

Under hösten erbjuder vi två olika tillfällen för Fortbildning/Ny-utbildning av föreningarnas GröntKort-handledare.