Hem / Aktuellt / Egna nyheter / Förslag till distriktsårsmötet 2022

13 § Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsårsmötet (motion)

Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsårsmötet (motion) skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast första februari.

13 § Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsårsmötet (motion)

Rätt att inge förslag tillkommer röstberättigad förening tillhörig distriktet samt röstberättigad medlem i sådan förening.

Förslag från föreningsmedlem insändes genom vederbörande förening tillsammans med föreningens utlåtande.

Förslag ska föreläggas distriktsårsmötet med distriktsstyrelsens  yttrande.

Detta är vad som anges i stadgarna, och vi vill redan nu tipsa våra föreningar och medlemmar om era möjligheter att påverka. 

Mailas in till kansliet så det är oss tillhanda senast första februari. 

Så här skriver du en motion 
  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. (Detta kallas för att yrka bifall på ens förslag)
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse
  6. Om du bara vill lämna in en motion till din förening så skall den ställas till styrelsen i tid som stadgarna anger.
    Om din motion skall till distriktet så skall styrelsen först behandla din motion, sedan snarast skicka den vidare till distriktskansliet som stämplar den med ankomstdatum. Om den har kommit in i rätt tid så kommer den med på distriktets årsmöte. Då har du som skrivit motionen rätt att vara där och prata för din sak.