Hem / Aktuellt / Egna nyheter / Tävlingsansökningar för 1 Jan- 30 Juni 2022

Tävlingsansökningar för 1 Jan- 30 Juni 2022

Vi vill ha era ansökningar för lokala/* och regionala/** tävlingar nästa år senast 15:e oktober i år för att komma med som ”förstahandsval”

Ansökan sker via Tävlingsdatabasen, TDB, och skall vara inlagd senast den 15:e oktober för att räknas som "ansökt i tid".
När ansökningstiden passerats finns tid mellan den 16-20:e oktober för arrangörerna själva att ta bort eller flytta till annat datum i TDB.

Nya ansökningar efter den 15:e oktober kommer att markeras med "sen ansökan" och kommer sist i prioriteringsordning enligt regler om krockar i TDB

Hantering av eventuella tävlingskrockar görs genom kontakt med berörda arrangörer. Om möjligt välj lediga helger för era tävlingar för att minimera krockarna.
Definition av krock mellan arrangörer: Dressyr minst 5 mils mellanrum, hoppning minst 10 mils mellanrum. 
Plan för serier: ange önskemål om seriearrangemang vid ansökan 

Vi kommer inför 2022 att prova följande arbetsgång: 

Förening som vill arrangera serie anger det i sin ansökan, och väljer arrangemang utifrån vår serieplan

Laganmälningar till vårens serier sker sedan till distriktet senast 30:e januari 2022

Därefter fördelas arrangemangen ut enligt lämplig geografisk placering, med hänsyn tagen till vilka arrangörer som har med lag i egen önskad serie. Vår strävan är att skapa förutsättningar för bra serietävlingar med lagom många anmälda lag till varje arrangör, vilket då ger förutsättningar för en god tävlingsekonomi. 

Vårens serier är:

  • Dressyr häst div III 
  • Dressyr häst div I 
  • Dressyr ponny div III 
  • Dressyr ponny div I 
  • Hoppning häst div III 
  • Hoppning ponny div III 
  • Hoppning ponny div I, oklart när serien skall avridas 2022, detta bestäms av SvRF. Vi inväntar besked här, men det går bra att ange önskemål om även detta. 
  • Hoppning häst div I, hanteras av SvRF. 

Vid frågor eller funderingar kontakta kansliet på 0520-52 52 70/75

Serieplan vt 2022