Hem / Aktuellt / Egna nyheter / Vårens serier

Reglerna börjar bli klara

GEMENSAMMA REGLER FÖR DRESSYRALLSVENSKAN HÄST OCH PONNY i hela landet. En del finjusteringar återstår, men en del är klara.

Syftet med att ta fram ett enhetligt regelverk för Dressyrallsvenskan har varit att vi ska ha samma definition för vad varje division innebär, t.ex. ”Dressyrallsvenskan division 2 häst”, för det lag som ska starta oberoende på i vilken del av Sverige som tävlingen äger rum.
De olika nivåerna i Dressyrallsvenskan bygger på SvRF:s ”Ridsportens utvecklingsmodell”,
https://www.ridsport.se/Utbildning/Ryttarutveckling/  och TRI och TRII ligger givetvis också som grund för reglerna.

Alla distrikt har haft möjlighet att inkomma med sina synpunkter på reglerna vid 3 tillfällen under den tid som arbetet har pågått i Dressyrkommittén (september 2019-maj 2020). Varje distrikts synpunkter har varit viktiga att få med för att kunna samordna reglerna på bästa sätt då förutsättningarna i våra distrikt ser olika ut. Exempel på framförda önskemål som tagits med i reglerna är att några av divisionerna kan ridas på både kort och lång bana, att möjligheten finns att ha en zonindelning där varje distrikt avgör hur omgångarna ska läggas upp.

Dressyrallsvenskan rids på regional ** tävling och det finns inga krav på att alla divisioner ska genomföras i varje distrikt varje år. Vilka divisioner som ska genomföras avgör varje distrikt.
De gemensamma reglerna öppnar däremot upp möjligheten för ett samarbete med närliggande distrikt så att de divisioner där man inte fått tillräckligt antal laganmälningar kan genomföras.

När det gäller hoppning saknas enhetligt regelverk, och vi jobbar just nu för fullt med att få klart med alla bedömningar. 

Reglerna inom hoppning baseras på synpunkter från deltagare och arrangörer, fastställda regler från Svenska Ridsportförbundet och Västergötlands Ridsportförbund samt gällande tävlingsreglemente (TR)

Regelverk för 2022 års serier är under bearbetning och publiceras här inom kort. Vad gäller val av klasser är inga större förändringar planerade, det som skall bearbetas nu är främst översyn av priser till de olika serierna. 

Läs mer om vårens serier, serieplan och publicerade regler här