Hem / Dokument

Dokument

Alingsås GK inbjudan
Arbetsmiljö-kurs ht-20
Arbetsordning version 14
Arbetsordning Västergötlands RsF
Attestordning, Idrottens redovisning
Basutbildning Inbjudan ht 2020
Dagordning Årsmöte
Distriktets valberedning förslag -20
Distriktsstadgar
Distriktsstadgar, 2021
DUS käpphästbana
DUS Valberedningens förslag 2021
DUS Verksamhetsberättelse 2020
DUS Årsmötesprotokoll 2021
DÅM Protokoll 2019
DÅM Protokoll 2020
DÅM Protokoll 2021 justerat med Bank-ID
forvaltningsberattelse-2020-2 (1)
FU 1 HT 2020
Föreläsningar för Ungdomsstyrelser Ridsporten
Förslag distriktsavgift 2021
Förslag till distriktsavgift 2022
Förvaltningsberättelse 2020
Förvaltningsberättelse 2020 (2)
Handledarutb.fortb. Gröntkort HT 2020
Information från valberedningen DUS 2021
IT-policy
Kallelse DUS årsmöte 2021
Kallelse DÅM 2021
Laguppställning
Laguppställning
Ombudsfullmakt årsmöte
Ombudsfullmakt årsmöte
Ombudsfullmakt årsmöte DUS
Regkort funkt
Resepolicy för VRsF
Resepolicy version 2
Ryttarlån mall
Stadgar 2021 för fastställande
Tävlingsträff 27 jan
Ungdomsledarkurs 2020-2021
Uppdragsbeskrivning förtroendevalda
Uppdragsbeskrivning VRsF
Valberedningens förslag 2021
Valberedningscirkulär 2021
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2020 fastställd vid DÅM 2021
Verksamhetsberättelse 2020 slutversion
Verksamhetsberättelse uppdaterad sidnr
Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2020
VERKSAMHETSPLAN  2020
Verksamhetsplan 2021
Västergötlands Ridsportförbund Revisionsberättelse 2020 (1)
År 2020 i bilder
År 2020 i bilder
Årsbild 2021
Årsmöte 2020 inbjudan
Årsmöte 2021 inbjudan
Årsredovisning 2019