Hem / Dokument

Dokument

Arbetsmiljö-kurs ht-20
Arbetsordning version 14
Arbetsordning Västergötlands RsF
Attestordning, Idrottens redovisning
Basutbildning Inbjudan ht 2020
Dagordning Årsmöte
Distriktets valberedning förslag -20
Distriktsstadgar
DUS käpphästbana
DÅM Protokoll 2019
DÅM Protokoll 2020
FU 1 HT 2020
Förslag distriktsavgift 2021
Handledarutb.fortb. Gröntkort HT 2020
IT-policy
Laguppställning
Laguppställning
Ombudsfullmakt årsmöte
Regkort funkt
Resepolicy för VRsF
Ryttarlån mall
Tävlingsträff 27 jan
Ungdomsledarkurs 2020-2021
Uppdragsbeskrivning förtroendevalda
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2020
VERKSAMHETSPLAN  2020
Årsmöte 2020 inbjudan
Årsredovisning 2019