Hem / Om oss / Distriktets organisation

Distriktsförbund inom Svenska Ridsportförbundet

Västergötlands Ridsportförbundet bildades 1992 och är ett av totalt nitton ridsportdistrikt som ingår i Svenska Ridsportförbundet.

Distriktet är organiserat i Distriktsstyrelse (DS) Distriktsungdomssektion (DUS)  och Tävlingssektion (TS) Härutöver har vi valberedning och revisorer. DS ansvarar för den regionala samordningen och utvecklingen, och är också ytterst ansvarig för vårt kansli och personal. Sektionerna arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten inom respektive område.  Vi har direktkontakt med våra anslutna föreningar och är en länk mellan dessa och och Svenska Ridsportförbundet.

Cirka tio procent av landets drygt 900 ridklubbar tillhör Västergötlands Ridsportförbund. Av dessa föreningar är det ungefär hälften som bedriver ridskola och ungefär 75 % som arrangerar tävlingsverksamhet, från 1*  upp till internationell nivå. Av medlemmarna är knappt 63 % i åldersgruppen t.o.m. 20 år Av medlemmarna är 88 % tjejer och 12 % killar

Organisationsnummer: 864000-7129