Hem / Om oss / Distriktets organisation / Distriktets roll - vårt basutbud

Distriktets roll - generellt basutbud

 

Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt

 • Demokrati
 • Kompetens
 • Resurser
 • Samarbete/samordning

Distriktens roll / Distriktens idé

Föreningarna är såväl distriktens som förbundets uppdragsgivare.
Uppdragen sköts i vissa fall på central nivå och i vissa fall på distriktsnivå.
Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i sitt distrikt.
Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället.
Att distriktet tar hänsyn till de behov som finns hos föreningarna.
Att distrikten är flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet.
Att distriktet genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna verktyg så att de kan bedriva en bra verksamhet för klubbens medlemmar.

Närhet till medlemmarna (föreningarna), lokalkännedom är en viktig förutsättning för en god kontakt med föreningarna.

UPPGIFTER FÖR DISTRIKTEN - BASUTBUD
Ett utbud som varje distrikt bör erbjuda föreningarna inom "sitt distrikt".

 • Utveckla ridsporten inom distriktet
  Genom olika projekt
  Opinionsbildning
  Att ta upp och diskutera attityder och värderingar
 • Utbildning inom följande områden
  Fortutbildning för verksamma ridlärare i distriktet
  Ledarutbildning - ULK, VULK, fortbildning för dem.
  Ridledarutbildning, fortbildning för dem. 
  Ledarutbildning i barn- och ungdomsfrågor.
  Föreningsstyrelseutbildning
  Utbildning i Hästhållning och hästkunskap, de olika ridsportgrenarna
  Tävlingsfunktionärsutbildning upp till och med regionalnivå inom alla grenar.
  Ledarutbildning för ledare för ryttare med funktionsvariation 
  Utbildning i Ridskoleadministration och utvecklingsfrågor
 • Uppsökande verksamhet
  Besöka föreningar och ridskolor i distriktet
  - Egentillsyn
  - Anslutningsärenden
  Ge föreningar och ridskolor råd och stöd
 • Service / Administration 
  Att administrera verksamheten i distriktet
 • Kunskapsförmedling
  Ha kunskap om, samt förmedla var föreningarna kan få spetskompetens inom olika områden på nationell nivå.
  Samordning av distriktets interna resurser (kompetenser)
 • Kommun och landstingskontakter
  Skapa ekonomiska förutsättningar i det egna distriktet.
 • Organisationskontakter
  Kontakter med idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
 • Information
  Att genom hemsida, uppsökande verksamhet, träffar och utskick informera föreningarna i distriktet.
 • Tävling
  Att samordna tävlingsverksamheten i distriktet upp till och med regionalnivå.
  - granskning av propositioner
  - tävlingsterminer
  Att utbilda, stödja och engagera tävlingsarrangörer
  Att sammanställa regler för DM, cuper och allsvenskan
 • Ungdom
  Stödja föreningarnas ungdomssektioner
  Att bevaka ungdomarnas rätt och möjligheter att påverka verksamhet och aktiviteter på alla nivåer.
  Planera och genomföra aktiviteter för ungdomar i distriktet
 • Barn- och ungdomsverksamhet
  Verka för att barn- och ungdomsverksamheten på ridskolor/föreningar bedrivs enligt riktlinjerna i "Ridsporten vill"