Hem / Om oss / Distriktets organisation / Förtroendevalda i distriktet

Förtroendevalda i distriktet

Distriktsårsmötet väljer förtroendevalda till distriktstyrelse och sektioner som mellan årsmötena leder organisationen enligt stadgar, verksamhetsplan och fastställd arbetsordning. Styrelsen kan överlåta mandat/fullmakt i särskilda frågor till sektion, utskott eller vårt kansli.

I Svenska Ridsportförbundets distriktsstadgar står bland annat att styrelsen ska verka för ridsportens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda ridsporten, tillvarata förbundets intressen och följa utvecklingen inom ridsporten utomlands och även delta i det internationella samarbetet på ridsportens område.

Våra sektioner

Inom Västergötlands Ridsportförbund finns två sektioner, ungdomssektionen (DUS)  och tävlingssektionen (TS)

I DUS jobbar unga för unga. DUS arbetar för stimulera barn och ungdomar att ständigt vilja lära mer och därigenom utvecklas samt öka ungdomars delaktighet och inflytande.

TS ansvarar för dstriktets  tävlingsverksamhet på lokal och regional nivå. Vi initierar även utbildningar för tävlingsarrangörer och tävlingsfunktionärer och fastställer reglemente för samtliga serier och DM på distriktsnivå.

 Distriktsstyrelsen  (DS)                

 Roll i DS 
 Namn med e-post Mobilnr  Hemmaförening
 Ordförande             Carina Dannevik  070-743 81 26  Lilla Edets RK
 Vice ordförande  Robert Bengtsson  070-266 66 56  Falbygdens HSF
 Ledamot  Marina Bengtsson  073-086 70 68  Skaraortens RF
 Ledamot  Sofia Johansson
 070-936 88 01  Vänersborgs RF
 Ledamot   Elisabeth Nohlås  070-538 60 04  Bollebygds RK
 Ledamot  Lena Ranft  072-888 90 71   Borås FK
 Ledamot  Olivia Remmerth  076-320 40 41  Grevagårdens RF
 Ledamot  Ulrika Sjölin  070-082 27 24  Pyttelitens RK
 Ledamot  Kristoffer Sätterman    För. Trollhättans SR
 Ledamot DUS              Lina-Maria Pettersson     073-366 70 32     För. Stenkullens RS  
 Ers.  DUS      Anna Aurell    

 

 Distriktsungdomssektionen  DUS 

 Roll i DUS
 Namn med e-post Mobilnr Hemmaförening
 Ordförande                
 Lina-Maria Pettersson    073-366 70 32    
 För. Stenkullens RS 
 Ledamot    Felicia Bordi      Trollhättans FRK
 Ledamot  Ann-Sofie Johansson   
 070-637 32 58  Mariestads RK
 Ledamot  Anna Aurell     
 Ledamot  Tilda Stäveryd      Tidaholmsb. HK
 Ledamot  Felicia Hernandez     Norra Älvsborgs RK
 Valberedningen  Kristoffer Sätterman      För. Trollhättans SR
 Valberedningen  Felicia Svensson    Skaraortens RF
 Valberedningen  Olivia Remmerth    Grevagårdens RF

 

 Tävlingssektionen  TS

 Roll i TS Namn Mobilnummer  Hemmaförening 
 Ordförande Lotta Wahlborg  070-357 68 01     Grevagårdens RF
 Dressyr  Marita Mattsson  070-326 92 51    Vara HSK
 Hoppning   Frida Andersson    073-515 07 80  Falbygdens HSF
 Para   Mats Carlsson    Lidköpings RK
 Fälttävlan  Marie Carlerbäck    Borås FK
 Distans  Gitz Johansson  070-321 26 86  Billingens DRK
 Körning  Anna-Lena Andersson   070-35 00 666    Töreboda HK
 Banbyggaransvarig  Lotta Wahlborg  070-357 68 01  
 Dressyrdomarfortb, (Adj)  Johanna Näshammar  070-240 49 99  
 Ledamot från DUS  Ann-Sofie Johansson
 070-637 32 58  Mariestads RK 
 Ersåttare från DUS  Felicia Hernanez      Norra Älvsborgs RK
 Ledamot från DS      
 Ersättare från DS       

 

 Valberedningen 

 Sammankallande             Lisbet Sandgren   073-423 26 60  Alingsås RS
 Ledamot  Mikael Sjölin  076-837 74 62   Pyttelitens RK 
 Ledamot  Marika Ottenhag  072-518 77 39  Norra Älvsborgs RK   
 Ledamot  Linn Kristiansson    Trollhättans FRK
 Ledamot  Ulrika Ahlberg Messina     Herrljunga RK

 

 Revisorer

Ordinarie förtroendevald   Annika Johansson                                   Herrljunga RK         
Ersättare, förtroendevald        Helena Börjesson      
Anlitad byrå    Fredrik Thorsson