Hem / Om oss / Distriktets organisation / Förtroendevalda i distriktet

Förtroendevalda i distriktet

Distriktsårsmötet väljer förtroendevalda till distriktstyrelse och sektioner som mellan årsmötena leder organisationen enligt stadgar, verksamhetsplan och fastställd arbetsordning. Styrelsen kan överlåta mandat/fullmakt i särskilda frågor till sektion, utskott eller vårt kansli.

I Svenska Ridsportförbundets distriktsstadgar står bland annat att styrelsen ska verka för ridsportens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda ridsporten, tillvarata förbundets intressen och följa utvecklingen inom ridsporten utomlands och även delta i det internationella samarbetet på ridsportens område.

Våra sektioner

Inom Västergötlands Ridsportförbund finns två sektioner, ungdomssektionen (DUS)  och tävlingssektionen (TS)

I DUS jobbar unga för unga. DUS arbetar för stimulera barn och ungdomar att ständigt vilja lära mer och därigenom utvecklas samt öka ungdomars delaktighet och inflytande.

TS ansvarar för dstriktets  tävlingsverksamhet på lokal och regional nivå. Vi initierar även utbildningar för tävlingsarrangörer och tävlingsfunktionärer och fastställer reglemente för samtliga serier och DM på distriktsnivå.

Nu har distriktsårsmöte 2021 precis avhållits, och några förtroendevalda har lämnat över sina uppdrag till nya företrädare. Mail och mobilnummer läggs in inom kort, men här har nedan har vi nu årets förtroendevalda.

 Distriktsstyrelsen  (DS)                

 Roll i DS 
 Namn med e-post Mobilnr  Hemmaförening
 Ordförande             Carina Dannevik  070-743 81 26  Lilla Edets RK
 Vice ordförande  Sofia Johansson 070-936 88 01  Vänersborgs RF

 Ledamot  Robert Bengtsson  070-266 66 56  Falbygdens HSF
 Ledamot  Marina Bengtsson  073-086 70 68  Skaraortens RF
 Ledamot   Elisabeth Nohlås  070-538 60 04  Bollebygds RK
 Ledamot  Kristoffer Sätterman    För. Trollhättans SR
 Ledamot  Anna Johansson    Eds RS
 Ledamot   Tina Karlsson    Lidköpings RK
 Ledamot  Malin Sörbom    Fritsla RF
 Ledamot DUS              Lina-Maria Pettersson    073-366 70 32     För. Stenkullens RS  
 Ers.  DUS      Alicia Hedberg    RK i Grästorp

 

 Distriktsungdomssektionen  DUS 

 Roll i DUS
 Namn med e-post Mobilnr Hemmaförening
 Ordförande                
 Lina-Maria Pettersson    073-366 70 32    
 För. Stenkullens RS 
 Ledamot    Felicia Bordi      Trollhättans FRK
 Ledamot  Ann-Sofie Johansson   
 070-637 32 58  Mariestads RK
 Ledamot  Alica Hedberg     RK i Grästorp
 Ledamot  Liam Roadway      Marks RK
 Ledamot  Jessica Carlsson     Färgelanda RK
 Valberedningen  Kristoffer Sätterman      För. Trollhättans SR
 Valberedningen  Felicia Svensson    Skaraortens RF
 Valberedningen Tilda Stäveryd    Tidaholmsb. HK

 

 Tävlingssektionen  TS

 Roll i TS Namn Mobilnummer  Hemmaförening 
 Ordförande Lotta Wahlborg  070-357 68 01     Grevagårdens RF
 Dressyr  Marita Mattsson  070-326 92 51    Vara HSK
 Hoppning   Frida Andersson    073-515 07 80  Falbygdens HSF
 Fälttävlan  Marie Carlerbäck    Borås FK
 Distans  Gitz Johansson  070-321 26 86  Billingens DRK
 Körning  Anna-Lena Andersson   070-35 00 666    Töreboda HK
 Ledamot  Emma Ferlin    Ulricehamnsb. RK 
 Ledamot   Annika Lindström     För. Gäseneryttarna 
 Dressyrdomarfortb, (Adj)  Johanna Näshammar  070-240 49 99  
 Ledamot från DUS  Ann-Sofie Johansson
 070-637 32 58  Mariestads RK 
 Ersättare från DUS  Liam Roadway      Marks RK
 Ledamot från DS      
 Ersättare från DS       

 

 Valberedningen 

 Sammankallande             Lisbet Sandgren  073-423 26 60  Alingsås RS
 Ledamot  Linn Kristiansson    Trollhättans FRK
 Ledamot  Ulrika Ahlberg Messina     Herrljunga RK
 Ledamot  Lena Skogsberg    För. Trollhättans SR
 Ledamot  Mia Saga    Bengtsfors RK 

 

 Revisorer

Ordinarie förtroendevald   Annika Johansson                                   Herrljunga RK         
Ersättare, förtroendevald        Helena Börjesson      
Anlitad byrå    Fredrik Thorsson