Hem / Utbildning / Ledarutbildning / Ridledarkursen

Ridledarkursen

Ridledarkurser är förberedande instruktörskurser som distrikten arrangerar. 
Kraven för att få gå Ridledarutbildningen är att du under året fyller minst 18 år och har gått basutbildningen. Har du genonfört ungdomsledarutbildningen är det meriterande. Du skall också ha ridit upp godkänt ridprov där hoppning ingår. Du skall vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet och du skall ha föreningens rekommendation.
Anmälan skickas till respektive distrikt på senast datum som fastställs av distrikten. Kursavgiften fastställs av distrikten.

Arrangör: SvRFs distrikt
Kurslängd: 19 dagar
Minimiålder: 18 år

Syfte: Kursen skall ge deltagaren en insikt i ridläraryrket samt möjlighet att pröva sin psykiska och fysiska förmåga att följa en ridlärarutbildning med högt ställda krav.

Mål: Eleven skall efter genomgången kurs under handledare kunna leda elementära lektioner i ridning och i teoretiska ämnen, som följer upp ridningen, samt bör ha personlig färdighet i ridning och teoretiska kunskaper i ridning och hästkunskap, som motsvarar godkänt prov för Ryttarmärke IV eller bronsmärket.

SÖK PROJEKTSTÖD! Svenska Ridsportförbundet har gjort det möjligt att söka 8 000 kr till deltagaravgiften, en fantastisk möjlighet att delfinansiera kursavgiften. 

Titta i vår Verksamhetsplan för att hitta nästa tillfälle att söka till Ridledarkursen.