Hem / Utbildning / Ledarutbildning / Förberedande Ungdomsledarkursen

Förberedande Ungdomsledarkurs

Förberedande Ungdomsledarkurs även kallad FULK är en kurs för ungdomar mellan 12 och 14 år. 
Kursen syftar att ge unga en inblick i vad ledarrollen inom ridsporten innebär och hur man kan fungera som en bra förebild och god kamrat i stallet.

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha fått:

  • inblick i vad det innebär att vara ledare och förebild
  • insikt i Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
  • insikt i betydelsen av att bidra till en trygg och trevlig social miljö
  • kännedom om hur man som enskild medlem kan påverka i en förening

Kursen är en heldagskurs, och leds av distriktets ungdomssektion.

Det är inget krav att gå FULK innan man söker till ULK, ungdomsledarkurs steg I - III. Det kan däremot vara ett sätt att se om du tror att Ungdomsledarkursen är något för dig.

Titta i vår Verksamhetsplan för att hitta nästa tillfälle att gå FULK.