Hem / Utbildning / Funktionärsutbildning

Funktionärsutbildning

Vid alla tävlingar från lokala/* tävlingar och uppåt i samtliga discipliner behövs olika officiella funktionärer så som överdomare, domare och banbyggare. 

Grundutbildningar för funktionärer i hoppning och dressyr hålls av förbundet centralt och av distrikten och anordnas när behov och efterfrågan finns. Följande funktionärsutbildningar finns att söka:

  • Överdomare, ska finnas vid alla tävlingar från lokaltävlingar/* och uppåt i samtliga discipliner.
  • Hoppdomare, ska finnas vid alla hopptävlingar från lokaltävlingar/* och uppåt. För utbildningen av B-domare ansvarar respektive distrikt. För utbildningen till A-domare ansvarar Förbundskansliet.
  • Inverkansdomare i hoppning, ska finnas vid speciella hoppklasser med bedömning inverkan. Utbildningen anordnas främst av förbundet centralt, eller av distrikten vid specifika tillfällen. 
  • Banbyggare i hoppning, ska finnas vid alla hopptävlingar från lokaltävlingar/* och uppåt. För utbildningen av banbyggare ansvarar Svenska Ridsportförbundets banbyggargrupp.
  • Dressyrdomare, ska finnas vid alla dressyrtävlingar från lokaltävlingar/* och uppåt.
  • Funktionärsutbildningar inom fälttävlan, distansritt, körning, Working Equitation, voltige och Mounted Games anordnas av Svenska Ridsportförbundet centralt. 

Distriktet anordnar varje år fortbildningstillfällen för verksamma domare, banbyggare, överdomar och inverkansdomare vid föreningarna i Västergötlands Ridsportförbund.

I mån av plats är deltagare från närliggande distrikt också välkomna.

Vi har dessutom årligen även två fortbildningstillfällen för våra dressyrdomare, där Lena Mårtensson nu tagit över som är kursledare. 

Aktuella inbjudningar finner du i vår Verksamhetsplan

Mer information om olika funktionärsutbildningar hittar du på Svenska Ridsportförbundets hemsida, där finns även mer information om bland annat domararvoden, förbundslegitimationer och internationella funktionärsutbildningar.