Hem / Förening/Ridskola / Besöksverksamhet

Besöksverksamhet

Distriktet skall  fungerar som en rådgivande resurs till föreningarna. Vi kan ibland vara en länk mellan ridskolorna, kommunerna samt länsstyrelsen. Vår uppgift är att hjälpa föreningar som bedriver ridskola att leva upp till förbundets högt ställda krav på hästhållning.

Varje besök resulterar i ett protokoll som distribueras till samtliga parter. I rapporten förutom återkommande statistikuppgifter, finns även information om brister som bör åtgärdas för att säkerheten och hästhållningen skall bli så bra som möjligt.

Med start 2021 utökar vi våra besökt till alla våra föreningar utifrån en besöksplan som sträcker sig över 3-5 år.

Det finns möjlighet att kvalitetsmärka ridanläggningar och ridskolor vilka drivs av, eller samarbetar med, ridklubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

Vårt uppdrag är att bedöma om anläggningen är säkert utformad för häst och människa. Detta gäller vid

  • nyanslutning och förprövning
  • regelbundna besök för rådgivning och kontakt
  • uppföljningsbesök av kvalitetsmärkta föreningar
  • rådgivande stöd för föreningens kontakter med beslutsfattare