Hem / Förening/Ridskola / Medlemsavgifter till förbund och distrikt

Medlemsavgifter till förbund och distrikt

Föreningen bestämmer vid årsmötet vad medlemmarna i föreningen skall betala.

Följande avgifter per person behöver räknas med:

Medlemsavgift till Svenska Ridsportförbundet

- 2021: 112 kr
- 2022: 112 kr

  • Avgift för kollektiv olycksfallsförsäkring 

- 2021: 75,50 kr
- 2022: 75,50 kr


Medlemsavgift till distriktet

  •  Grundavgift

2021: 1 400 kr per förening samt ytterligare 1 800 kr för ridskoleförening

2022: 1 400 kr per förening samt ytterligare 1 800 kr för ridskoleförening

  • Rörlig avgift per medlem

2021: 46 kr per medlem
2022: 46 kr per medlem 
 

Den rörliga avgiften tillsammans med verksamhetsbidrag finansierar distriktets basverksamhet.
I detta basutbud ingår kostnader för distriktsanställd personal och kansli samt sektionernas omkostnader för förtroendevalda.

Länk till SvRF inför kommande års avgifter