Hem / Förening/Ridskola / Verktygslåda / Vad skall sparas i föreningen

Vad skall sparas i föreningen

 

Läs om detta på Arkivportalen´s hemsida

Klicka på "Om föreningsarkiven"

Arkivhandledning

Ett välskött arkiv sparar både tid och pengar. Det är också viktigt för bevarandet av viktig information. Därför erbjuder Riksidrottsförbundet stöd till de förbund och föreningar som skulle vilja ha bättre ordning på sina handlingar.

Riksidrottsförbundet tillhandahåller en handledning i arkivvård utarbetad av RF:s idrottshistoriska projektgrupp. Ladda hem arkivhandledningen (pdf)

Vad gör arkivarien?

Det gäller att skydda arkivhandlingar mot brand, fukt, damm och övrig skadlig miljöpåverkan så att handlingarna inte utsätts för obehörig åtkomst, manipulation eller stöld. För att underlätta hanteringen av handlingarna läggs ett aktomslag runt handlingarna innan de läggs i arkivkartongen. Dessa aktomslag kan även användas för en inre indelning i arkivkartongen.

Varför arkivera?

Arkivet fyller en viktig funktion för idrottsföreningen. Utan ett välordnat arkiv är det svårt att överblicka den löpande verksamheten. Ett välskött arkiv med fasta rutiner sparar tid och därmed pengar. Dåliga arkivrutiner försvårar chansen att snabbt kunna ta fram information för beslutsunderag. 

Det är alltså framförallt av praktiska skäl som man ska vara rädd om handlingarna och se till att de sparas och att de gör det i en ordning som är lätt att efterfölja och förstå.

Arkivet är också värdefullt för frågor som rör det egna rättsintresset. För den enskilda sektorn finns inga lagar och beslut som säger att material måste bevaras för all framtid. Dock ska vissa dokument sparas under viss tid.

Dessutom, i framtiden kommer de som vill forska i föreningens historia. Det är viktigt att kunna få en så objektiv bild som möjligt.