Hem / Tävling / Allt om serier och cuper

Allt om serier och cuper

Serieplan 2022 (regler ligger länkade i resp. serie) 

Här ligger det som gäller gemensamt för alla lag och för arrangörer, skall läsas ihop med respektive serieregler

Vårtermin ponny Vårtermin häst
Ponnyallsvenskan Div I dressyr Dressyrallsvenskan Div I
Ponnyallsvenskan Div III dressyr    Dressyrallsvenskan Div III
Ponnyallsvenskan Div I hoppning Ridsportallsvenskan Div I (arrangeras av SvRF)
Ponnyallsvenskan Div III hoppning Ridsportallsvenskan Div III
Hösttermin ponny Hösttermin häst
Ponnyallsvenskan Div II dressyr Dressyralllvenskan Div II
Gotadressyr  Gotadressyr
Ponnyallsvenskan Div II hoppning Ridsportallsvenskan Div II
Gotahoppning Gotahoppning

 

Anmälan till serie (länken är klickbar när anmälan är öppen)

Anmälan till vårens serier är öppen från 10:e dec till 31 jan 
Anmälan till höstens serie är öppen från 10: maj till 30 juni
Anmälningsavgift 1 500 kr/lag (2 000 kr för allianslag)
Efteranmälningsavgift på 500 kr  
Anmälan till serie görs av ansvarig lagledare, som skall vara väl insatt i gällande regler.

GEMENSAMMA REGLER FÖR DRESSYRALLSVENSKAN HÄST OCH PONNY i hela Sverige  

Syftet med att ta fram ett enhetligt regelverk för Dressyrallsvenskan har varit att alla distrikten ska ha samma definition för vad varje division innebär, t.ex. ”Dressyrallsvenskan division 2 häst”, för det lag som ska starta oberoende på i vilken del av Sverige som tävlingen äger rum.
De olika nivåerna i Dressyrallsvenskan bygger på SvRF:s ”Ridsportens utvecklingsmodell”,
https://www.ridsport.se/Utbildning/Ryttarutveckling/

och TRI och TRII ligger givetvis också som grund för reglerna.

Alla distrikt har haft möjlighet att inkomma med sina synpunkter på reglerna vid 3 tillfällen under den tid som arbetet har pågått i Dressyrkommittén (september 2019-maj 2020). Exempel på framförda önskemål som tagits med i reglerna är att några av divisionerna kan ridas på både kort och lång bana, att möjligheten finns att ha en zonindelning där varje distrikt avgör hur omgångarna ska läggas upp. 

Dressyrallsvenskan rids på regional ** tävling och det finns inga krav på att alla divisioner ska genomföras i varje distrikt varje år. Vilka divisioner som ska genomföras avgör varje distrikt.
De gemensamma reglerna öppnar däremot upp möjligheten för ett samarbete med närliggande distrikt så att de divisioner där man inte fått tillräckligt antal laganmälningar kan genomföras.

Med vänlig hälsning, 

Dressyrkommittén 

REGLER FÖR HOPPALLSVENSKAN HÄST OCH PONNY 

Här saknas enhetligt regelverk från SvRF, så här har fortfarande seriespecifika regler som när der är klara länkas i tabellen ovan. 

Reglerna inom hoppning baseras på synpunkter från deltagare och arrangörer, fastställda regler från Svenska Ridsportförbundet och Västergötlands Ridsportförbund samt gällande tävlingsreglemente (TR)

Regelverk för 2022 års serier är under bearbetning och publiceras här inom kort. Vad gäller val av klasser är inga större förändringar planerade, det som skall bearbetas nu är främst översyn av priser till de olika serierna. 

Vårens serieplan

Mall för ryttarlån

Serieresultat

Hästserier    2019    2020  2021
Div I Dressyr häst  2019 Inställd Inställd
Div II Dressyr Häst 2019  2020

2021

Div III Dressyr Häst 2019 Inställd Inställd
Div II Hoppning Häst 2019 Pausad 2021
Div III Hoppning häst  2019 Inställd Inställd
Gotacupen Häst hoppning 2019  2020  
Gotacupen häst dressyr      2021
Ponnyserier      
Div I Dressyr ponny 2019 Inställd Inställd
Div II Dressyr ponny 2019  2020  2021
Div III Dressyr ponny 2019 Inställd Inställd
Gota ponnydressyr     2021
Div I Hoppning ponny 2019 2020   2021
Div II Hoppning ponny 2019  2020  2021
Div III Hoppning ponny 2019 Inställd Inställd
Gotacupen ponny 2019

 2020

 2021