Hem / Tävling / Grönt Kort

Grönt Kort

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.

Följande gäller:

 • Alla som är 18 år eller äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå hela kursen. De kan dock välja att istället göra både de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet.
 • Alla mellan 14-18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kortkurs.
 • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget Grönt kort.
 • För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person.
 • Här hittar du ett intyg om ridkunskap (PDF) som du måste fylla i innan du går Grönt kortkurs. Intyget inlämnas till ansvarig provledare i föreningen. Uppsuttna krav gäller inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare. Barn som är 12 år eller yngre och deltar tillsammans med målsman/annan vuxen, ska inte erlägga kursavgift.
 • Vill du ta Grönt kort ska du kontakta din Grönt kortansvariga (provledare) i föreningen eller distriktet som kan ge dig information om när nästa Grönt kortkurs startar.
 • Enbart föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan arrangera Grönt kort-kurser samt genomföra examinationer. I menyn till vänster hittar ni aktuella kurser  i Grönt kort runt om i distriktet.
 • Föreningar som anordnar kurser ska meddela distriktet om er förening planerar att ha kurs i Grönt kort. Kursplan ska tillsammans med kursinbjudan skickas till distriktet via mail till This is a mailto link i god tid före kursen. Inga Gröna kort registreras från kurser som inte är godkända av Västergötlands Ridsportförbund.
 • Boken Grönt kort används som kurslitteratur och där man nu som komplement även tagit fram en mobilanpassad webbplats som med fördel kan användas i utbildningen. Webbplatsen innehåller det mesta som finns i boken men även ett femtontal filmer samt olika självtester. I filmerna följer man ett tävlingsekipage under en tävlingsdag. Testerna innehåller frågor om SvRF organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen. Deltagaren kan välja att göra testerna före-, under- och efter sin utbildning. Beställ boken här.
 • Talbok:
  Grönt kort-materialet finns även som talbok för den som har en läsfunktionsnedsättning. Går att låna vid närmsta folkbibliotek eller Myndigheten för Tillgängliga Medier, www.legimus.se.

  Om du är synskadad eller dövblind kan du få Grönt kort-talboken kostnadsfritt av Synskadades Riksförbund Folkbildning 122 88 Enskede, 08 – 39 90 00 eller This is a mailto link.

 

Till föreningar och till dig som är intresserad av att bli Grönt Kort ansvarig i din förening:

Varje förening kan utse en eller flera Grönt kort utbildare. Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för att bli utbildare i grönt kort på föreningsnivå. Det krävs även att Grönt kort utbildare ska vara lägst 20 år och ha någon av SvRF:s utbildningar i botten (t.ex. ridlärare, tränare, domare, ridledare, ungdomsledare eller banbyggare).
Rekommenderas att ny Grönt kort utbildare, går med som assistent på en utbildning innan ny person själv leder en utbildning.
En godkänd Grönt kort utbildare ska vara utbildad av ett av Svenska Ridsportförbundets distrikt. Det är föreningen som är ansvarig för att anmäla Grönt kort utbildare till distriktets kurser.
Samtliga Grönt kort utbildare ansvarar för att hålla sig uppdaterade med materialet och ska, för att behålla sin behörighet, genomgå en fortbildning vartannat år.

Läs mer i "Grönt kort - information till föreningarna" (pdf) nedan, under  "Ansvarig i föreningen"  

Grönt kort - information till föreningarna (pdf)

Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida.