Hem / Tävling / Grönt Kort

Grönt Kort

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.

Vill du ta Grönt kort ska du kontakta din Grönt kort-ansvariga i föreningen eller till distriktet som kan ge dig information om när nästa Grönt kort-kurs startar. Enbart föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan arrangera Grönt kort-kurser samt genomföra examinationer.

OBS! Uppdaterat material och upplägg from 2021! Detta innebär att alla GröntKort-utbildare behöver gå fortbildning under 2021.

Grönt kort-kursen består både av en fysisk träff med kursledare och en utbildningswebb. Du genomför Grönt kort på webben innan den fysiska träffen. Den ska vara genomförd och godkänd minst 5 dagar innan träff med kursledaren. Testerna innehåller frågor om Svenska Ridsportförbundets organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen.

Det här behöver du göra

 1. Anmäl dig till en Grönt kort kurs, om inte din förening anordnar någon kurs så hör gärna med distriktet som kan ge dig information om när nästa Grönt kortkurs startar.
 2. Ha koll på förkunskapskraven (pdf med intyg och förkunskapskrav) som är nya för 2021
 3. Grönt kort kursen är uppbyggd i två delar
  - En del som du gör på webben
  - En fysisk del som du har tillsammans med kursledare
 4. Gå in på Sisu Idrottsböcker, klicka för att beställa din webbdel, därefter kommer en länk via mail som ger dig behörighet till webbplatsen Grönt kort.
  Denna webbdel skall du vara klar med senast fem dagar innan träff med kursledare.
 5. Var delaktig i de fysiska träffarna och lycka till!

Här hittar du ett intyg om förkunskaper (pdf), med bilaga som innehåller information om vilka förkunskaper som behövs. Intyget ska fyllas i och lämnas till ansvarig Grönt kort-utbildare i föreningen, i samband med den första fysiska träffen med kursledaren.

Åldersgränser

Läs mer här om de åldersgränser som gäller för Grönt kort

Talbok:

Grönt kort-materialet finns även som talbok för den som har en läsfunktionsnedsättning. Går att låna vid närmsta folkbibliotek eller Myndigheten för Tillgängliga Medier, www.legimus.se.

Om du är synskadad eller dövblind kan du få Grönt kort-talboken kostnadsfritt av Synskadades Riksförbund Folkbildning 122 88 Enskede, 08 – 39 90 00 eller This is a mailto link.

Till föreningar

Grönt kort - information till föreningarna (pdf)

För dig som är provledare

 • Föreningar som anordnar kurser ska meddela distriktet om er förening planerar att ha kurs i Grönt kort. Denna kursplan ska tillsammans med kursinbjudan skickas till distriktet via mail till This is a mailto link i god tid före kursen. Inga Gröna kort registreras från kurser som inte är godkända av Västergötlands Ridsportförbund.

 • Under 2021 finns en tillfällig kursplan för genomförande av Grönt kortkurser med anledning av covid-19. Ni hittar den HÄR.

 • Dispensansökan GröntKort-handledare: Ni som tidigare haft GröntKort-kurser, men som inte når upp till de nya behörighetskraven, har möjlighet att ansöka om dispens hos distriktsstyrelsen. (DS tar beslut om dispens vid ett tillfälle, detta gäller tillsvidare. Det är endast under 2021 som dispens kommer kunna sökas.)
  För att söka dispens, kontakta konsulent Weronica Jonsson via e-post.

 

Till föreningar och till dig som är intresserad av att bli Grönt Kort ansvarig i din förening:

Varje förening kan utse en eller flera Grönt kort utbildare. Vilka behörighetskrav som finns kan läsas om i Grönt kort - information till föreningarna (pdf).
Samtliga Grönt kort utbildare ansvarar för att hålla sig uppdaterade med materialet och ska, för att behålla sin behörighet, genomgå en fortbildning vartannat år.

 

 • Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida.