Hem / Tävling / Till arrangörer / Ersättningar och lön inom idrott

Specialregler, info från skatteverket

Ni behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt på ersättningar till idrottsutövare under 22 750 kronor

Ni behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt på ersättningar under 22 750 kronor som betalas till idrottsutövare 2018. Det gäller för ideella föreningar som främst ägnar sig åt idrottslig verksamhet. Föreningen ska även ha ett syfte som är till nytta för allmänheten, en öppen medlemsantagning och en verksamhet som bidrar till att stödja föreningens syfte. Ni ska alltså betala arbetsgivaravgifter och dra skatt på hela beloppet om ersättningen sammanlagt är 22 750 kronor eller mer under året. 

Traktamenten, bilersättningar eller andra kostnadsersättningar som idrottsutövaren får göra avdrag för ska inte räknas med i beloppet.

En idrottsutövare är enligt SKV M 2010:17 ”Till idrottsutövare bör räknas aktiva deltagare i den idrottsliga verksamheten liksom tränare, instruktörer, domare, linjemän, materialförvaltare, speaker och därmed jämställda slag av funktionärer.

Med funktionärer bör här även avses sådana ledare i föreningar som regelmässigt medverkar vid träningar, tävlingar, matcher och liknande tillfällen och vilkas medverkan är en direkt förutsättning för den idrottsliga verksamheten i föreningen.

Detta betyder att vi inte skall dra prelskatt av de som under året får under ett halvt basbelopp. Däremot skall kontrolluppgift lämnas.