Hem / Tävling / Till arrangörer / Tiokronan, innebörd

Tiokronan, innebörd

I distriktens basutbud ingår omkostnader för personal och kontor, årsmöte, service och rådgivning, hemsidans grundarbete, samt sektioners och kommittéers omkostnader för förtroendevalda.

Föreningen betalar en grundavgift per medlem till såväl distrikt som förbund, samt en årlig fasttälld föreningsavgift. Som ett komplement till detta och för att på så rättvist sätt som möjligt finansiera kostnaden för vårt basutbud debiteras även tio kronor per start enligt nedan, en avgift som arrangören behöver ta ut vid samtliga tävlingar. 

Tiokronan debiteras för alla starter inom distriktet, från 1* nivå och uppåt. 

Arrangerande förening får en faktura från distriktet.på motsvarande summa.

Vid inställd tävling blir det ingen debitering.