Digitala Årsmöten & stadgarändringar

Tips för digitalt genomförande av Årsmöten samt nya typstadgar