Hem / Distriktet / Distriktets organistaion

Distriktets organistaion

Distriktet är organisterat som en ideell förening med styrelse och sektioner. Läs mer om vilka förtroendevalda som ingår i styrelsen och sektionerna.