Hem / Distriktet / Årsmöte / Årsmöte 2021

Digitalt årsmöte

Den 16 september genomfördes ett extra allmänt digitalt årsmöte där nya stadgar antogs av ett enhälligt årsmöte.
8 föreningar var representerade och flertalet enskilda medlemmar. 
Tack till alla närvarande! De nya stadgarna finns publicerade i dokumentbanken.

Den 25 mars genomfördes distriktets årsmöte, för första gången helt digitalt!
Hela 12 föreningar var representerade och flertalet enskilda medlemmar. 
Verksamhetsberättelsen presenterades och ekonomin redovisades. Distriktstyrelse och sektioner valdes.
Vi lotsades genom föredragslistan via en digitalpresentation och med en erfaren mötesordförande, Jan Andersson, och med teknikstöd via RF-SISU Västmanland blev det ett fint flyt.
Tack alla närvarande!