Hem / Ridsportgala / Kriterier för nominering

Kriterier för nominering

Kriterier för nominering till utmärkelser vid Västmanlands Ridsportgala

För alla nomineringar gäller att personen/personerna skall vara medlem i någon av

Västmanlands ridklubbar och tävla för en ridklubb tillhörande Västmanland.

Hur utses de tre nominerade inom de olika kategorierna?

Nomineringen till galan sker lite olika beroende på vilket pris som ska delas ut.

● I kategorierna Årets Ridsportledare , Årets Ridskola , Årets Eldsjäl , Årets Prestation

Årets arrangemang och Årets Häst är det medlemmar från distriktet som föreslår

vem/vilka som ska nomineras.

● I kategorierna Årets Dressyrryttare , Årets Hoppryttare , Årets Fälttävlansryttare och i

ungdomskategorierna, är det en jury framtagen av Västmanlands Ridsportförbund

som väljer ut de nominerade.

Förslag till nomineringar skall vara Ridsportgalans arbetsgrupp tillhanda senast 15/11.

Därefter kommer de uttagna presenteras på hemsida/Facebook.

1. Årets Ridsportledare

Ska vara en person som betytt något extra för någon/några elever eller någon förening ur ett

ledarperspektiv. Personen ska ha engagerat sig för sporten på ett utmärkt sätt och vara ett

föredöme för sina medarbetare/elever.

2. Årets Ridskola

Ska vara en ridskola som under året på något sätt utmärkt sig och arbetat med någon form

av utveckling för ridsporten. Ridskolan ska vara kopplad till Svenska Ridsportförbundet.

3. Årets Eldsjäl

Ska vara en ideell person som genom osjälviska handlingar, ett brinnande engagemang och

med djupa rötter i det ideella föreningslivet, gör ridsporten rikare för andra.

4. Årets Prestation

Ska vara någon/några som lyckats med en framstående prestation under året.

5. Årets Häst

Ska vara en häst som betyder något för dig eller gjort framstående prestationer. Kan vara en

ridskolehäst eller tävlingshäst. Hästen skall tävlas av ryttare som tävlar för klubb i

Västmanland alt vara verksam på någon av distriktets ridskolor.

6. Årets ungdomsryttare, Dressyr (-21 år)

Ska under året ha presterat framstående tävlingsresultat på ponny eller häst, gjort en

enastående enskild prestation eller utmärkt sig genom en anmärkningsvärd utveckling under

året. Rankinglistor kan ligga till grund för jämförelser mellan ryttare.

7. Årets ungdomsryttare, Hoppning (-21 år)

Ska under året ha presterat framstående tävlingsresultat på ponny eller häst, gjort en

enastående enskild prestation eller utmärkt sig genom en anmärkningsvärd utveckling under

året. Rankinglistor kan ligga till grund för jämförelser mellan ryttare.

8. Årets ungdomsryttare, Fälttävlan (-21 år)

Ska under året ha presterat framstående tävlingsresultat på ponny eller häst, gjort en

enastående enskild prestation eller utmärkt sig genom en anmärkningsvärd utveckling under

året. Rankinglistor kan ligga till grund för jämförelser mellan ryttare.

9. Årets Dressyrryttare

Ska under året ha presterat framstående tävlingsresultat, gjort en enastående enskild

prestation eller utmärkt sig genom en anmärkningsvärd utveckling under året. Rankinglistor

kan ligga till grund för jämförelser mellan ryttare.

10. Årets Hoppryttare

Ska under året ha presterat framstående tävlingsresultat, gjort en enastående enskild

prestation eller utmärkt sig genom en anmärkningsvärd utveckling under året. Rankinglistor

kan ligga till grund för jämförelser mellan ryttare.

11. Årets Fälttävlansryttare

Ska under året ha presterat framstående tävlingsresultat, gjort en enastående enskild

prestation eller utmärkt sig genom en anmärkningsvärd utveckling under året. Rankinglistor

kan ligga till grund för jämförelser mellan ryttare.

12. Årets arrangemang

Ska vara ett arrangemang som under året bidragit till ett ökat intresse och kunskap i sporten

alt en bra tävling såväl sportsligt som arrangör mässigt.

För utskrift

Kriterierna för utskrift finns HÄR-->

Nominera

Nominera på länken HÄR 

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta galagruppen på mail This is a mailto link