Hem / Utbildning / Basutbildning

Basutbildning

Ledarna inom ridsporten är förebilder för övriga medlemmar och har en särskilt viktig roll i organisationen. Målet med Basutbildning för ridsportens ledare är därför att alla ledare ska få en god grund att stå på så att de kan känna sig trygga med sitt uppdrag och fortsätta utvecklas inom ridsporten.

Målgrupp: Alla ledare inom ridsporten (rekommenderad ålder minimum 18år)
Datum: 3 oktober 2020
Plats: Röda Ridhuset, Strömsholm
Tid: kl. 09.30 -16.00
Kurskostnad: 1200 kr/person ink. Fika, lunch och kurslitteratur.
Anmälan: Görs via länken HÄR senast den 21/9 2020. Avanmälan efter 21/9 faktureras full kursavgift.
Material: Kursmaterialet inklusive utbildningsplan och hemuppgift skickas till dig under vecka 39. Ange adress i anmälan.
Utbildningsplan: Basutbildning för ridsportens ledare består av:

Webbaserade studier – gör du hemma innan kurstillfället.
(ca 10 studietimmar)
Utbildningsträff
Utbildare: Eva Kofoed

OBS! Viktigt att den webbaserade studierna är genomförda innan utbildningsträffen

Innan utbildningsträffen går du igenom följande kapitel i arbetsboken och på webbplatsen:

 • Ridsportens värdegrund (inklusive trygghet och inkludering)
 •  Organisation
 • Ridsport på hästens villkor (Tidigare TR I)
 •  Ledarskap: Jaget och laget

Hemuppgift: Gör hemuppgiften "Vad händer sen" på sid 16-17 i boken.
Ta med dina tre uppsatser till utbildningsträffen.

Utbildningsträffen innehåller följande områden:

 •  Ledarskap
 •  Genomgång av hemuppgift
 • Kommunikation
 •  Samspel med andra
 •  God prestationsmiljö

Intyg
För att bli godkänd och få intyg på basutbildningen för ridsportens ledare ska deltagaren ha:

 • Tagit del utbildningsmaterialet på Basutbildningens webbplats,
 • besvarat instuderingsfrågorna och gjort hemuppgiften "Vad händer sen?".
 • Deltagit under utbildningsträffen och där tagit aktiv del i gruppdiskussioner samt gjort kunskapstestet

Välkommen!

Frågor? Kontakta kansliet på 0220-45624, 45622 eller via mail This is a mailto link