Hem / Utbildning / Funktionärsutbildning

Funktionärsutbildning

Varje år bjuder vi in till repetitionskurser för för tävlingsfunktionärerna. Distrikten ansvarar för repetitionskurser för hopp-och överdomare, överdomare i dressyr och dressyrdomare LA/MSV C. Fortbildning för banbyggare genomförs av banbyggarnämden i samarbete med något distrikt. Övriga fortbildningar ansvarar Svenska Ridsportförbundet för. 

Vi utbildar nya hoppdomare och banbyggare i 3-årsintervaller oftast i samarbete med andra distrikt.

Läs om aktella kurser under fliken utbildningskalender.

Läs mer om funktionärsutbildning på Svenska Ridsportförbunets hemsida. 

Sök funktionärer i tdb.