Hem / Förening / Genomförande av digitala årsmöten

Genomförande av digitala årsmöten

För 2021 är grundregeln att årsmötena ska genomföras i ordinarie tid enligt föreningens stadgar. Men med rådande pandemi blir det svårt att genomföra mötet fysiskt. Det är varje styrelses ansvar att fatta ett klokt beslut om hur årsmötet kan geomföras utifrån gällande lagar, förordningar och allmänna råd från myndigheterna.
Ett årsmöte måste vara demokratiskt godtagbart. Inom idrottsrörelsen innebär det att alla röstberättigade ska ges möjlighet att delta i årsmötet i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt avge sin röst i beslutsfrågor. 

Nedan finns länkar med tips och rekommendationer för genomförandet av årsmöten 2021

Svenska ridsportförbundet 

Riksidrottsförbundet - Digitala årsmöten, verktyg, tips om röstningsförfarandet, checklistor m.m.

RF-SISU Västmanland - Utbildningar i digitala årsmöten

RF-SISU Verktyg för digitala möten