Hem / Förening / Kvalitetsmärkning / Besöksverksamhet

Kvalitetsmärkning / Besöksverksamhet

Säkerheten för häst och människa är viktig i allt vi gör. Genom besöksverksamheten har Svenska Ridsportförbundet sedan lång tid tillbaka säkrat kvaliten och säkerheten på våra ridskolor. 

Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet har en medlemsskylt - läs mer (pdf).

Besöksgruppernas uppdrag är att bedöma om anläggningen och verksamheten är säkert utformad för häst och människa.

Besöksgruppen som består av både anställd personal och ideella, besöker alla ridskolor med tre års intervaller. Besöken som genomförs av besöksgruppen följer ett centralt protokoll.Vill föreningen ha besök tidigare än nästa inplanerade besök är ni välkomna att kontakta oss. 

När kvalitetskraven uppfyllts kan ridskolan erhålla kvalitetsmärkning - läs mer (pdf)

En kvalitetsmärkt ridskola har bland annat

  • En föreningspolicy
  • Styrdokument 
  • Tydlig verksamhetsinriktning 
  • Miljöpolicy 
  • Aktiv ungdomsverksamhet 
  • Förebyggande säkerhetsarbete 
  • Aktuell krisplan 
  • Regelbunden LABC/HLR utbildning 
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. 

I Västmanland har vi just nu en kvalitetsmärkt ridskola, Salaortens Ryttarförening.