Hem / Förening / Medlemsavgift till förbund och distrikt

Medlemsavgift till förbund och distrikt

Vid Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma fastställs föreningarnas årsavgift till Svenska Ridsportförbundet för de kommande två åren. Föreningarnas årsavgift till distriktet fastställs vid distriktsårsmötet. Årsavgifterna ligger till grund för den summa som föreningarna fastställer sina medlemsavgifter på vid årsmötet. 

Följande avgifter behöver räknas med:

 • Avgift till Svenska Ridsportförbundet, beslutas vid Förbundsstämman
  - 2019: 100 kr per medlem
  - 2020: 112 kr per medlem
  - 2021: 112 kr per medlem
  - 2022: 112 kr per medlem
  - 2023: 112 kr per medlem 
  - 2024: 112 kr per medlem
 • Gemensam olycksfallsförsäkring 
  - 2019: 50 kr per medlem
  - 2020: 53 kr per medlem
  - 2021: 75:50 kr per medlem
  - 2022: 75:50 kr per medlem
  - 2023: 75:50 kr per medlem 
 • Västmanlands Ridsportförbund har en medlemsavgift på
  2019 32 kr per medlem dock lägst 2775 kr per förening
  2020 32 kr per medlem dock lägst 2775 kr per förening
  2021 32 kr per medlem dock lägst 2775 kr per förening
  2022 32 kr per medlem dock lägst 2775 kr per förening 
  2023 32 kr per medlem dock lägst 2775 kr per förening 
  2024 32 kr per medlem dock lägst 2775 kr per förening