Finalen 2018
FOTO: Privat bild

Ridskoleserien 2019

Blekinge Ridsportförbunds regler gällande Ridskole-serie i hoppning, dressyr och teori typ utbytestävling.
Regler gällande fr.o.m. 2019-02-01

Datum för tävlingarna:

Karlshamn RK  31/3, Olofström RK  28/4
Karlskrona -Lyckå RK 2/6
Sölvesborgs RK 29/9 och Final Ronneby RF 27/10

Lag Varje klubb har 1 lag, bestående av fyra till åtta ryttare. Åtta ritter ska genomföras, fyra rider dressyr, två ponny och två häst, samt fyra hoppar, två ponny och två på häst. Ålders bestämmelser enligt TR. Hela laget hjälps åt i kunskapstestet.

Vi rider på hemmalagets hästar. Lottning sker vilken häst man ska rida och i vilken turordning
Om man har B-ponny med lottas den bland de minsta ryttarna.

Samma ryttare ska helst inte delta vid alla tillfällen utan bytas ut,
Vårt mål är att så många som möjligt skall få deltaga.

Domare: I både hoppning och dressyren är en från hemmaklubben + en från någon annan klubb detta ska bokas veckan innan mötet. Läs på " Anvisningar för drssyrryttartest" och Inverkansridning.

Delproven
Dressyren rids på 20x40 bana, dressyrstaket behöver bara användas vid kortsidorna.Dressyren rids i programmet dressyrryttartest som rids med 4 ekipage samtidigt.Varje ekipage döms enskilt men resultaten räknas samman lagmässigt.Laget med högsta procent sammanlagt vinner.

Hoppningen går i 60 cm  för ponnyer och 70 cm  för hästar, 7-8 hinder.
Vill man ha hjälp med banorna kan Karoline i Olofström hjälpa till och rita dem.
Hoppningen rids med bedömningen Inverkamsridning. Alla ekipage rangordnas efter
felfri med högsta poäng blir etta och så vidare, placeringarna i laget räknas samman och laget med lägst placeringspoäng vinner hoppningen.

Kunskapstestet baseras på Svenska ridsportförbundets hemsida

 Hästkunskapssajt  på förbundets hemsida.
1:a gången tar vi kapitlet ”Hästen”,
2:a gången ”Beteende och Stallet”,
3:e gången ”Hagen” och "Foder
4:e gången  ”Utrustning ”
5:e gången "Håll din häst frisk"

Poäng per disciplin: Vinnande lag erhåller 6 p, därefter 4,3, och 2 poäng till övriga
Vid både dressyren och hoppningen gäller att vid lika procent/placeringspoäng delas poängen.

Resultaträkning

Poängen från teorin, hoppningen och dressyren räknas samman och laget med högst poäng vinner. Är lagen lika placerade går de blågula rosetterna till laget med bäst resultat på kunskapstestet. Clear round rosetter delas ut till alla felfria ekipage i hoppningen och alla som har över 60 % i dressyren.  

Slutresultat
Flest antal poäng efter seriens slut vinner serien, har man lika många fel delas vinsten.

Första pris är 3000 kr för en gemensam träning på egna klubben och pokal.
Andra pris är 1000 kr till någon gemensam aktivitet, samt pokal.


Startavgift Priset för deltagande klubb är 600: - som erläggs till arrangerande klubb, varje klubb bestämmer själv hur mycket de debiterar sina ryttare.

Till distriktet Startavgift 1500 kr betalas in på bg 516-2359 Blekinge Ridsportförbund sista betalningsdag 2019-03-15.

Deltagare Tävlingen är till för ryttare som rider regelbundet på lektion och inte har tillgång till egen tävlingshäst.Det är inte tillåtet att vara med om man arbetar som ridlärare eller har  påbörjat utbildning till ridlärare.Klädsel enligt TR. Man ska ha spö i dressyren valfri längd, sporrar får användas efter arrangerande klubbs anvisningar.

Givetvis har vi hjälm och för de som är 18 år eller yngre väst vid hoppningen.

Övrig info Det är varje arrangörs klubbs ansvar att se till att man har nummerlappar och rosetter i tid till tävlingstillfället.

Resultat skickas till ridskolan@klrk.se eller rings in till Kristina 0734-21 71 00 direkt efter genomförd tävling.

Domare , 31/3  Karlshamn och Olofström 28/4  Olofström och Sölvesborg,
2/6  Karlskrona och Ronneby, 29/9 Sölvesborg och Karlskrona
27/10 Ronneby och Olofström.

Detta gäller både hoppningen och dressyren.

Frågor: Kontakta Kristina Printzlow 0734-21 71 00

Lycka till med årets serie!


Senast uppdaterad: 2019-06-13

Sponsorer

Annons