Ridsport med barnet i centrum

Vårens viktigaste eftermiddag för alla ledare i länets ridklubbar!
Förtroendevalda - som har ett övergripande ansvar för klubbens verksamhet och värdegrundsarbete
Ledare - som arbetar i verksamheten med klubbens barn och unga

Erbjuder din ridklubb bra barnidrott?
Är er miljö trygg och säker för våra unga?
Hur stöttar klubben ungdomar som vill "satsa"?

Idé och värderingsstyrt ledarskap med barnet i centrum

Föreläsning av Henrik Persson, Riksidrottsförbundet
Sakkunnig på barn- och ungdomsidrott

Vad gör du som ledare om du misstänker att ett barn far illa?
Medverkan av socionom Marie Nyström

Fornby folkhögskola, Borlänge
Söndag 24 mars kl 13-15
Lunch ingår och serveras från kl 12.00

Läs hela inbjudan här och anmäl senast den 15 mars

Efter föreläsningen vidtar Dalarnas Ridsportförbunds årsmöte (se info på annan plats)


Publicerad av: Louise Tysklind  |  Senast uppdaterad: 2019-03-07

Sponsorer

Annons