Eamon till publiken
FOTO: Åsa Lindberg

Mycket givande clinic med Eamon Hickey!

2019-04-30

Eamon Hickey var för tredje gången i Dalarna och höll en mycket uppskattad och givande clinic på Sveden den 27 april arrangerad i samarbete med SISU Dalarna.

Det var närmare 120 personer som bänkade sig på läktarna för att under närmare fyra timmar få se Eamons arbete med två hästar. Som alltid är det fokus på att få kontakt med den häst som hanteras och att allt ska gå lugnt och säkert till.

Dagen bestod av två avsnitt; första delen var hantering av en unghäst som ännu ej är riden. Den 4-åring som användes var Comfortable Socks (Comfortuna VDL-Etrusco). Hästen är mycket hanterad från marken, longerad, tömkörd och sadelvan, men ej uppsutten på.

All hantering börjar i grimma för att inte störa hästen i munnen i början av dess lärprocess. eventuellt kan en kedja läggas över nosen för att få hästen än mer uppmärksam.

Grundläggande i hela passet är noggranhet och beröm för riktigt utförda uppgifter. Bommar ska beträdas över på mitten. Hästen ska stanna när du vill. Rygga när du vill och gå fram när du vill. Allt arbete går ut på att få hästen avspänd och inte bli fundersam över nästa steg i utbildning. Eamons budskap, backa hellre ett steg i jobbet, än gå framåt utan att vara helt klar för nästa moment. 

Den andra delen av dagen ägnades åt lastning. Förevisningshäst var, Cortina, ett 14 årigt sto efter Contendro I-Espri). Problemet med henne har varit att hon ibland gått in i släpet utan problem, men oftast "stängt av" och då varit omöjlig att lasta.

Återigen börjar Eamon med det grundläggande, även om hästen är gammal är den ny för honom och kontakt måste upprättas. Han har även fått veta att den har problem att hoppa vattenmattor. I lastningen vill han först att hästen flyttar sig mellan positition 1, vid sidan till höger om släpet, och position 2, rakt framför släpet, utan problem. Hästen ska vara kvick i förflyttningen och dansa fram "like a balletdancer". För att sedan kliva in i släpet på uppmaning och även backa tillbaka på uppmaning. Viktigt att inte "slänga" upp bakluckan så snabbt som möjligt. Vänta tills hästen står lugnt kvar och stäng sedan. Se till att alla medhjälpare är övade på att ta upp bakbommen och stänga luckan. 

Om det krånglar vid övning, avbryt och gör något annat en stund och gå sedan tillbaka till momentet. Detta gäller oavsett om det gäller lastning eller annat arbete.

Som det kan ses på bilderna är det alltid hjälm på huvudet i hanteringen med hästarna och mycket viktigt att man även har rejäla skor för att undvika trampskador.

Arbetet med unga hästar sker normalt i mycket korta pass, ca 20 minuter, inte längre. Upprepa allt många gånger och repetera vid nästa tillfälle. Allt ska vara befäst innan nästa steg tas. En annan viktigt faktor för framgång i arbetet är det egna lugnet, jobba med andningen och även om det inte alltid går som det är tänkt, bli inte upprörd och skrik till hästen.

Nu planerar vi för nästa besök av Eamon, förhoppningsvis inte allt för långt fram i tiden!

Eamon Ingalill lugn klapp

Eamon jobbbar mycket med kontakten och mjuk beröring över ögon, mellan öron och hals. Hästen ska sänka huvudet, vilket sedan underlättar vid tränsning osv. Vojlocken används på flera sätt, dels över hela ryggen, men även över hals och huvud. Att dra den över hela huvudet gör att man kan undvika panik om den någon gång får ett täcke som gått sönder över huvudet. (foto. Totta Wikström)

Eamon band

Det är en fördel att kunna rama in arbetet med hästen i en mindre fyrkant. Enkelt ordnat med några stöd och avspärrningsband. Arbetet över vattenmattan går ut på att hästen så småningom ska gå över och även stå stilla över mattan utan att vara misstänksam. (foto: Totta Wikström)

Eamon Ingalill prata publik

Eamon gör många pauser och riktar sig till publiken för att förklara. Men, främst för att hästen ska få "belöning" genom vila. (foto: Totta Wikström)

Eamon uppsittning Ingalill

Flera lugna uppsittningar kunde göras efter att hästen var helt avspänd. Viktigt att hästen står still under uppsittningen och att den alltid är något innåtställd och eftergiven i sidan. (foto: Totta Wikström)

Eamon Ingalill lugn

Efter ett långt ansträngade pass mentalt för hästen är hon helt fokuserad och med Eamon.
(foto: Totta Wikström)

Eamon Marit och Alfred

Alfred, den mest intresserade i publiken med mamma Marit. (foto: Beth Englund)

Eamon lastning 1

Position ett vid lastning, hästen till höger om släpet. (foto: Totta Wikström)

Eamon lastning 2

Positiontvå, hästen rakt framför släpet, redo att gå in. Viktigt att hästen alltid hålls rak både vid inlastning och även då den lugnt ska backa ut. (foto: Totta Wikström)

Eamon hoppa vattenmatta

Cortina hoppade vattenmatta för hand. (foto: Totta Wikström)

Eamon hoppar av

Som avbrott i lastningen red Eamon lite på Cortina för att få henne att följa hjälperna från ryggen. (foto: Totta Wikström) 

Falu Ryttarsällskap dukar upp till gott fika i kafeterian under dagen.

Läs mer i inbjudan till dagen

Sponsorer

Annons