Ni kommer väl ihåg att redovisa LOK-stöd när klubbens unga är ute på tävling?
FOTO: Sofia Alexandersson

LOK-stödet glädjande nog på uppgång!

2019-05-06

Efter att under ca femton års tid i stort sett varje år ha redovisat minskat antal sammankomster och deltagartillfällen för Lokalt aktivitetsstöd ser vi för perioden 2017-2018 en liten ökning hos Dalarnas ridklubbar jämfört med läsåret dessförinnan!

Visserligen bara 17 sammankomster mer men hela 5702 deltagartillfällen, vilket känns väldigt positivt.

29 av 37 ridklubbar redovisade ungdomsverksamhet och fick bidrag. (8 ridklubbar redovisar ingen ungdomsverksamhet trots att flertalet av dessa har unga medlemmar..?)

Nedan hittar du statistiken för 2017-2018 - Hur ser det ut i din klubb?

Redovisat Lok-stöd Dalarnas ridklubbar 2017-2018
(utdrag ur Dalarnas Ridsportförbunds verksamhetsberättelse 2018)

Läs mer om LOK-stödet här


Louise Tysklind

Sponsorer

Annons