Kursplan Grönt Kort

I god tid innan Er förening håller grönt kort ska en kursplan skickas in till distriktet.

Du mejlar enklast in den på : distrikt@gavleborg.ridsport.se

Här hittar Du den!

När kursen är klar ska den rapporteras på en särskild blankett.

Den hittar Du här.

Skriv även ut ett Intyg till kursdeltagarna.

Intyg hittar Du här.

Intyg förkunskap

 

Grönt kort-materialet finns även som talbok för den som har en läsfunktionsnedsättning. Går att låna vid närmsta folkbibliotek eller Myndigheten för Tillgängliga Medier, www.legimus.se
Om du är synskadad eller dövblind kan du få Grönt kort talboken kostnadsfritt av Synskadades Riksförbund Folkbildning 122 88 Enskede, 08 – 39 90 00 eller folkbildning@srf.nu.


Senast uppdaterad: 2019-03-29

Sponsorer

Annons