Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg 31 maj

2016-04-01

Välkommen till en kunskaps- och inspirationsdag i Göteborg

Konferensen belyser och diskuterar hur nytänkande och samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer kan främja hälsa och ett gott liv för personer i behov av stöd och insatser. Den ingår i ett tvåårigt nationellt kunskapsprojekt som drivs av Stiftelsen Hippocampus med finansiering av Arvsfonden.

Tid: Tisdagen den 31 maj 2016 kl. 10-16, kaffe serveras från kl. 9.30

Plats : Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Målgrupp: Politiker, tjänstemän och verksamma inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, omsorg, fritid och specialpedagogik inom Region Västra Götaland och länets kommuner • Försäkringskassan • Arbetsförmedlingen • Företrädare för funktionshindersorganisation • Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds och Västergötlands Ridsportförbunds medlemsföreningar • Företag och yrkesverksamma inom hästunderstödda insatser

Kostnad: 500 kr inkl. moms (förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår)

Anmälan: Sista anmälningsdag 22 april  Anmälan är förlängd, det går fortfarande att anmäla sig.

Hela inbjudan: HÄR

Arrangör: Stiftelsen Hippocampus i samarbete med Västra Götalandsregionen Habilitering & Hälsa samt Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund

Frågor om konferensen besvaras av:

Christina Risshytt-CoIIman  christina.collman@stiftelsenhippocampus.se  tel 073 340 20 21

Pia Tillberg  pia.tillberg@stiftelsenhippocampus.se  tel 070 403 71 09

Sponsorer

Annons