Viktig nyhet i olycksfallsförsäkringen 2018

2018-01-02

Viktig nyhet för i år är att det blir enklare att anmäla en skada. Den som har råkat ut för ett olycksfall ringer själv (alternativt målsman) till Folksam på 0771-950 950 och anmäler olycksfallsskadan alternativt gör en skadeanmälan via folksam.se/ridsport.
Det innebär att föreningen inte längre ska anmäla olycksfallet. 

Sponsorer

Annons