För tävlingsarrangörer

Här finns all info som behövs ut till tävlingsarrangörerna.  

Till SvRFs hemsida för dokument arrangörer/funktionärer

Rekommendationer för Pay and Jump/ride

Dispensansökan 

Ansökan om inställande av tävling 

Att arrangera tävling


Bestämmelser för Dressyrdomare

Överdomarrapport  hoppning från SvRF

 Överdomarrapport  uppdat 22 maj 2014 Hallands egen

Laguppställningsblankett

 Registreringskort för domare, som skall skickas in till Kansliet senast 31 dec varje år.
Här kan du läsa mer  om registreringskort


Senast uppdaterad: 2017-02-16

Resultat 2019

Läs mer

Sponsorer

Annons