Smittinfo

2019-04-06

Länsstyrelsen har idag 4 april mottagit en rapport från SVA om konstaterad kvarka hos en häst i Örnsköldsviks kommun. Provet är enligt remissen taget den 2 april 2019. 

Den konstaterade kvarkan rör en större anläggning med ridhästar. Provtagande veterinär har rekommenderat isolering av stallet.

Information från 

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand

Besöksadress: Pumpbacksgatan 19

Telefon: 0611-34 91 98, 070-629 41 90

Ridsporten Vill

Ridsportens idéprogram.

Läs mer

Med ridsporten mot framtiden

Vill du/ni utvecklas?

Läs mer

Sponsorer

Annons